Spesialrådgiver bærekraft

by | bygg | industri
Les mer om ossDette kan vi

Vill Energi har stor bredde i prosjektporteføljen og dekker flere fagfelt innen bærekraftige byer, bygg og industri. Vi bringer erfaringen og kunnskapen fra plusshus, klimanøytrale bygg, bydeler og industri samt store, komplekse byggeprosjekter inn i byutvikling, bistand til kunders bærekraftstrategier, utvikling av nye produkter samt økt miljøytelse i bygg og prosesser. 

Sirkulærøkonomi har blitt en viktig del av vår prosjektportefølje – en naturlig følge av at vi brenner for å ta vare på og styrke naturen og kulturarven, også i byene. Vi bistår også med å utvikle miljøstrategi og miljøprogram i prosjekter og for bedrifter, utfører klimagassberegninger for områder, bygg og produkter, og tilbyr mange flere tjenester innen bærekraft.

Nyheter

Pin It on Pinterest