Spesialrådgiver bærekraft

by | bygg | industri
Les mer omDette kan vi

Vill Energi har stor bredde i prosjektporteføljen og dekker flere fagfelt innen bærekraftige byer, bygg og industri. Vi bringer erfaringen og kunnskapen fra plusshus, klimanøytrale bygg, bydeler og industri samt store, komplekse byggeprosjekter inn i byutvikling, bistand til kunders bærekraftstrategier, utvikling av nye produkter samt økt miljøytelse i bygg og prosesser. 

Sirkulærøkonomi har blitt en viktig del av vår prosjektportefølje – en naturlig følge av at vi brenner for å ta vare på og styrke naturen og kulturarven, også i byene.

Nyheter

Pin It on Pinterest