Spesialrådgiver bærekraft

by | bygg | industri

Vill Energi har stor bredde i prosjektporteføljen og dekker flere fagfelt innen bærekraftige byer, bygg og industri. Vi bringer erfaringen og kunnskapen fra plusshus, klimanøytrale bygg, bydeler og industri samt store, komplekse byggeprosjekter inn i byutvikling, bistand til kunders bærekraftstrategier, utvikling av nye produkter samt økte miljøytelsen i bygg og prosesser.

Sirkulærøkonomi har blitt en viktig del av vår prosjektportefølje – en naturlig følge av vi brenner for å ta vare på og styrke naturen og kulturarven – også i byene.

Nyheter

Prosjekter