Drammen kvartal B62

Birk & Co arbeider med utvikling av et FutureBuilt-prosjekt i Drammen sentrum; Kvartal B62. Prosjektet har et mål om å bli et FutureBuilt-prosjekt. Området består i dag hovedsakelig av næring og skal transformeres til boliger med innslag av næring på bakkeplan. Deler av eksisterende bebyggelsen skal bevares og materialer ombrukes i nybygg. Det blir et utadrettet kvartal med mye bynatur og bygningsmassen vil i stor grad bestå av tre. Sammen med MAD, OsloTre, Resirqel og flere, bistår Vill Energi i arbeidet. Prosjektet fokuserer spesielt på bærekraft, stedsidentitet, deling, co-living og fremtidens boformer.

 

Bærekraftig stedsutvikling

Som miljørådgivere i prosjektet, bistår vi blant annet med bærekraftvurderinger som bevaring og ombruk, klimagassberegninger for ulike løsninger og klimagassberegninger for planforslaget.

Vi har gjennomført alternativsvurderinger av ulike konstruksjonsprinsipper utviklet av OsloTre og sammenlignet resultater fra klimagassanalysene. Arbeidet avdekket de mest miljøvennlige alternativene, videre må dette vurderes i sammenheng med ivaretagelse av funksjonsbehov.

I forbindelse med innsendelse av planforslag utformet vi et miljønotat og gjennomførte innledende klimagassberegninger for kvartalet. Dette er ikke et krav i Drammen kommune, men Birk & Co ønsker å ligge i front av bærekraftig byutvikling.

 

Ombruk i fokus

I 2022 utførte vi i Vill Energi sammen med Resirqel analyser for oppfyllelse av FutureBuilt 2.0 kriterier. Det ble kartlagt muligheter og utredet effekt av bevaring og komponentombruk fra eksisterende bygningsmasse. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet sirkulære strategier, ombrukskartlegging og en vurdering opp mot måloppnåelse av FutureBuilts kriterier. Arbeidet foregikk i tett samarbeid med utvikler og andre fageksperter tilknyttet blant annet arkitektur, bygningsfysikk, grunnforhold, sosial bærekraft og kulturminner.

 

Plastreduskjon

Kvartal B62 er et av foreløpig to pilotprosjekter tilknyttet plastreduksjonsprosjektet støttet av Handelens Miljøfond. Prosjektgruppen arbeider av den grunn med ulike alternative løsninger for å unngå plastbruk, både for bygningsmassen og utomhus. I forbindelse med dette, testes FutureBuilt sitt kriteriesett for plastreduksjon.

 

Ønsker du å lese mer om prosjektet, kan du gjøre det på Birk & Co sin hjemmeside.

 

 

Prosjektnavn

Plassering

Kunde

Oppgave

Drammen Kvartal B62

Sentrum, Drammen

Birk & Co

Klimagassberegninger, Miljørådgivning, BREEAM

Pin It on Pinterest