Om oss

Vill Energi er et lite, men profilert rådgiverselskap som ble stiftet i 2018 av Per F. Jørgensen. Selskapet har etablert seg som en spesialrådgiver for bærekraft i by, bygg og industri. Vi har i dag 4 ansatte energi- og miljørådgivere med kontor sentralt i Oslo sentrum.

Vill Energi har ledende utbyggere og arkitekter i hele landet som våre samarbeidspartnere og kunder. De oppdrag vi påtar oss, speiler de utfordringer vi står overfor i dag: klimaendring, ressursmangel og tap av biologiske systemer. Der vi ikke har egen kompetanse, samarbeider vi med de beste.

Vill Energi jobber med strategi og helhetstankegang for bærekraft og dekker fagfeltene klima, miljø, energi, tekniske installasjoner, sirkulære prosesser, materialbruk og ombruk. Vill Energi skal ligge i front på de vi fagfeltene der vi er gode. Vi ønsker å utfordre sedvane, tverrfaglighet og rådgiverrollen. Vi trives best i tidlig fase – der de viktigste grepene gjøres, og påvirkningen er størst. Men vi følger selvfølgelig prosjektene til realisering og kan bistå i alle prosjektfaser.

 Noen av områdene vi bistår med er miljøstrategi, miljøprogram, klimagassberegninger for produkter, bygg og områder, ressursoptimalisering, sirkulær kartlegging og fornybar energirådgivning – men også strategiprosesser, næringsutvikling og formidling. Vill Energi engasjeres ofte til å holde foredrag på konferanser og internt i bedrifter. 

Vår rådgivning bistår prosjekter i hele landet. Tyngdepunktet er naturlig nok i Oslo og på Østlandet, men vi har flere prosjekter i Bergen og har siden oppstart hatt oppdrag på Svalbard, i Lofoten, på Sørlandet, m.fl.

Vill Energi var en av grunnleggerne bak Vill Urbanisme i mars 2018 sammen med Vill Plan, Vill Arkitektur og Vill Mer. Denne plattformen ble i april 2020 delt opp for å tydeliggjøre bedriftenes satsingsområder. I dag er Vill Energi et selvstendig selskap. Vi har et strategisk samarbeid med Vill Plan AS. Sammen leverer vi tjenester innen arealplanlegging, kulturminner, sirkulærøkonomi, energi og miljø.

Visjon

Vill Energi skal utfordre og gi energi til nye prosesser og retninger.

Verdier

Våre verdier er forankret i naturen, i kulturhistorien og i fellesskapet. Vi har en bred tilnærming til bærekraft og ønsker å være et selskap som driver innovasjon og utfordrer etablerte løsninger.

Pin It on Pinterest