Om oss

Vill Energi AS ble stiftet i 2018 av Per F. Jørgensen. Selskapet har etablert seg som en spesialrådgiver for bærekraft i by, bygg og industri. Per har 35 års fartstid med erfaring fra leverandør/entreprenør, forsking, rådgivning og annen gründervirksomhet.

Vill Energi bistår med ressursoptimalisering, sirkulær kartlegging, kretsløpsanalyser og fornybar energirådgivning – men også strategiprosesser, næringsutvikling og formidling. Vill Energi engasjeres ofte til å holde foredrag på konferanser og internt i bedrifter. 

Vill Energi skal ligge i front på de vi fagfeltene der vi er gode. Vi trives best i tidlig fase – der påvirkningen er størst. Men vi følger selvfølgelig prosjektene til realisering.

 

Vill Energi opererer i hele landet. Tyngdepunktet er naturlig nok i Oslo og på Østlandet, men vi har flere prosjekter i Bergen og har siden oppstart hatt oppdrag på Svalbard, i Lofoten, på Sørlandet, m.fl. 

Vill Energi var en av grunnleggerne bak Vill Urbanisme i mars 2018 sammen med Vill Plan, Vill Arkitektur og Vill Mer. Denne plattformen ble i april 2020 delt opp for å tydeliggjøre bedriftenes satsingsområder. I dag er Vill Energi et selvstendig selskap. Vi har et strategisk samarbeid med Vill Plan AS. Sammen leverer vi tjenester innen arealplanlegging, kulturminner, sirkulærøkonomi, energi og miljø.

Visjon

Vill Energi skal utfordre og gi energi til nye prosesser og retninger.

Verdier

Våre verdier er forankret i naturen, i kulturhistorien og i fellesskapet.

Vill Energi har en bred tilnærming til bærekraft – økonomisk, sosialt og økologisk.

Vill Energi skal være et selskap som utfordrer etablerte løsninger.

Pin It on Pinterest