Om oss

Vill Energi tilbyr strategisk og miljøfaglig bærekraftsrådgivning for bygg, eiendom og områder. Vi gir råd for å sikre effektiv ressursbruk og ivareta klima, natur og mennesker i selskaper, eiendommer, områder og prosjekter.

Vill Energi ble stiftet i 2018 og teller i dag syv ansatte. Som et mindre rådgivningsselskap, jobber vi tett sammen på tvers av våre kompetanser. Vi kommer nært på kundene våre, og kan skreddersy våre tjenester etter mål og behov.

Sammen har vi kompetanse innen fagfelt som strategi, forretningsutvikling, klima, energi, tekniske installasjoner, sirkulære prosesser, ombruk, ressursbruk og kommunikasjon. Vi er erfarne prosjekt- og prosessledere, med kompetanse innen både kvantitative og kvalitative metoder. Der vi ikke har kompetanse selv, har vi dyktige samarbeidspartnere – blant annet arkitekter, landskapsarkitekter, byggingeniører og softwareleverandører.

Vårt mål er å sikre kort vei fra strategi til handling og resultater. Dette gjør vi ved å gi kundene våre økt forståelse for krav og forventinger fra omgivelsene, evne til å prioritere viktige bærekraftsområder, og hjelp til å definere mål og tiltak. Gjennom å utrede ressursbruk, materialstrømmer, energibruk og klimagassutslipp, får kundene våre bedre oversikt over sine påvirkninger på omgivelsene. Slik kan vi også identifisere muligheter for blant annet bedre materialvalg, energiøkonomisering og avfalls- og plasthåndtering.

For oss er en helhetlig tilnærming til bærekraft viktig. Det innebærer at vi ser problemstillinger fra ulike perspektiver og synliggjør sammenhenger og konsekvenser av valg og tiltak. Vi er spesialister i tidligfase, hvor det er størst potensiale for å sikre løsninger som ivaretar klima, natur og samfunn, i tillegg til økonomiske og kommersielle forhold. Selv om vår ekspertise er miljø, forsøker vi alltid å se miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i sammenheng.

Våre verdier

Innovative — Fagkyndige — Utfordrende — Engasjerende

Pin It on Pinterest