Om oss

Vill Energi AS ble stiftet i 2018 av Per F Jørgensen. Selskapet har etablert seg som en spesialrådgiver for bærekraft i by, bygg og industri. Per har 35 års fartstid med erfaring fra leverandør/entreprenør, forsking, rådgivning og annen gründervirksomhet.

Vill Energi bistår med ressursoptimalisering, sirkulær kartlegging, kretsløpsanalyser og fornybar dekking av det resterende behov – men også strategiprosesser, bistand til næringsutvikling og formidling.

 

Vill Energi opererer i hele landet. Tyngdepunktet er naturlig nok i Oslo og på Østlandet, vi har flere prosjekter i Bergen og har siden oppstart hatt oppdrag på Svalbard, i Lofoten, på Sørlandet, m.fl.

Vill Energi AS har et strategisk samarbeid med Vill Plan AS.  Sammen leverer vi tjenester innen arealplanlegging, kulturminner, sirkulær økonomi, energi og miljø.
Vill Energi skal ligge i front på de vi fagfeltene der vi er gode. Vi trives best i tidlig fase – der påvirkningen er størst. Men vi følger selvfølgelig prosjektene til realisering.

Vill Energi engasjeres ofte til å holde til foredrag på konferanser og internt i bedrifter.

Verdier

Våre verdier er forankret i naturen, i kulturhistorien og i fellesskapet vi mennesker har.
Vill Energi har derfor en bred tilnærming til bærekraft. Navnet bærer et budskap om at vi skal utfordre og at vi skal gi energi til nye prosesser og retninger.
Underskogen av små selskaper som utfordrer de store og bransjen, er viktig. Vill Energi er og skal være en av dem.