Om oss

Vill Energi er et lite, men profilert rådgiverselskap som ble stiftet i 2018 av Per F. Jørgensen. Selskapet har etablert seg som en spesialrådgiver for bærekraft i by, bygg og industri. Vi er i dag 5 ansatte med kontor sentralt i Oslo sentrum.

Vill Energi var en av grunnleggerne bak Vill Urbanisme i mars 2018 sammen med Vill Plan, Vill Arkitektur og Vill Mer. Denne plattformen ble i april 2020 delt opp for å tydeliggjøre bedriftenes satsingsområder. I dag er Vill Energi et selvstendig selskap, men har enkelte samarbeid med tidligere parter av Vill Urbanisme. Sammen leverer vi tjenester innen arealplanlegging, sirkulærøkonomi, energi og miljø.

Flere av landets ledende utbyggere og arkitekter er våre samarbeidspartnere og kunder. Oppdragene vi påtar oss, speiler miljøutfordringer vi står overfor i dagens samfunn: klimaendring, ressursmangel og tap av biologiske systemer. Der vi ikke har egen kompetanse, samarbeider vi med de beste.

Vill Energi jobber med strategi og helhetstankegang for bærekraft og dekker fagfelt som klima, miljø, energi, tekniske installasjoner, sirkulære prosesser, ombruk og ressursbruk. Vi skal ligge i front tilknyttet bærekraftig rådgivning. Det innebærer å utfordre sedvane, tverrfaglighet og rådgiverrollen.

 

Vi arbeider mye i tidlig fase, der de viktigste valgene tas og påvirkningsmuligheten er størst. Dersom det er rom for ytterligere bidrag, følges selvfølgelig prosjektene til realisering, gjennom alle prosjektfaser.

Noen av tjenestene vi tilbyr er miljøstrategi, miljøprogram, klimagassberegninger forbygg og områder, ressursoptimalisering, sirkulær kartlegging og fornybar energirådgivning. Samtidig er vi gode på metode og kan derfor bistå i strategiprosesser, næringsutvikling og formidling. I tilknytning til sistnevnte, har Vill Energi ved flere anledninger vært engasjert til å holde foredrag på konferanser og internt i bedrifter.

Vår rådgivning benyttes i prosjekter over hele landet. Tyngdepunktet er i Oslo og på Østlandet, men vi har flere prosjekter i Bergen og har siden oppstart hatt oppdrag på Svalbard, i Nord-Norge, på Sørlandet, m.fl.

Ønsker du å vite mer om oss, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Våre fagfelt og tjenester presenteres under fanen «Dette kan vi».

Visjon

Vill Energi skal utfordre og gi energi til nye prosesser og retninger.

Verdier

Våre verdier er forankret i naturen, i kulturhistorien og i fellesskapet. Vi har en bred tilnærming til bærekraft og ønsker å være et selskap som driver innovasjon og utfordrer etablerte løsninger.

Pin It on Pinterest