Prosjekter

Våre kunder og samarbeidspartnere er direktorater, kommuner, fylkeskommuner, eiendomsutviklere og- forvaltere, utdanningsinstitusjoner, arkitekter og planleggere, andre rådgivere, industri, energiselskaper, avfallssektoren og bransjespisser.