Bilde av Vill Energi sitt ptosjekt Hopsfossen

Skrei

SKREI – Lofotfiskets kulturarvsenter skal på et område på 250.000 m2 utvikle Stor Vågan og dets eksisterende attraksjoner til én helhetlig opplevelse, sammen med et nytt unikt sentralbygg, og universell tilrettelegging av et av Nord -Norges mest historiske landskap. Lofotfiskets kulturarvsenter skal samle attraksjonene Lofotmuseet, Galleri Espolin, Lofotakvariet og et nybygg med formidlingssenter og forskningsmagasiner, til en helhetlig opplevelse med sterke synergieffekter. Miljømessig er ambisjonen å skape synergier og gevinster for energibruk, ressursbruk og klimagassutslipp for byggene og institusjonene på området.

Vill Energi bistår i prosjektet som miljørådgivere. Vill Energi utreder innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem til utviklingen av opplevelsessentret SKREI. Videre skal vi utarbeide et miljø- og kvalitetsprogram, som vil være et felles styrings- og veiledningsverktøy for planlegging, bygging, drift og forvaltning på Lofotfiskets kulturarvsenter.

Arkitekt: LPO-arkitekter. 

 

Prosjektnavn

Plassering

Omfang

Rolle

Kunde

SKREI

Stor Vågan

Et område på 250.000 m2

Miljørådgivning

Museum Nord

Pin It on Pinterest