Bilde av Vill Energi sitt ptosjekt Hopsfossen

Inndalsveien

Prosjektbeskrivelse

Vill Energi har, på oppdrag av Vill Plan, har utført klimagassberegninger for Inndalsveien 43 og 45. Det skal utbygges et nybygg større enn 100 m2 BRA. Det har blitt gjort en analyse basert på klimagassberegninger i et byggeprosjekt. Klimagassberegningene er utført i livssyklusanalyseverktøyet One Click LCA. Det har blitt beregnet klimagassutslipp for to scenarioer; (1) rive og nybygg og (2) bevare og rehabilitere. Totale klimagassutslipp ved å bevare byggene og fortette med nybygg, er beregnet til 660 tonn CO2-ekvivalenter. Dette er 7% lavere enn å rive og bygge nytt, som har totale klimagassutslipp på 712 tonn CO2-ekv. Resultatene av en slik vurdering kan konkludere med at færre materialer må byttes ut.

 

 

Prosjektnavn Inndalsveien
Plassering Inndalsveien 43 og 45
Omfang Et nybygg større enn 100 m2 BRA
Rolle Miljørådgivning 
Kunde Vill Plan

 

 

 

Pin It on Pinterest