Bilde av Vill Energi sitt ptosjekt Hopsfossen

Grieghallen

Vill Energi har, på oppdrag fra Grieghallen Utbygging AS, utført klimagassberegninger til planinitiativ for Griegkvartalet til Bergen kommune. Dette er gjennomført i henhold til Bergen kommunes veileder for klimagassberegninger. Det har blitt beregnet klimagassutslipp for to scenarioer, der scenario 1 viste referansebygg med norsk forbuksmiks, har nesten 60% lavere utslipp enn scenario 2 referansebygg med europeisk forbruksmiks. Basert på klimagassberegningene ble byggematerialer, transport i drift og energibruk i drift vist som tre faktorer som påvirker utslippet i størst grad og gir negative klimakonsekvenser av planforslaget.

 

Prosjektnavn

Plassering

Rolle

Kunde

Klimagassberegninger

Griegkvartalet, Bergen Kommune

Klimagass, miljø

Grieghallen Utbygging AS

Pin It on Pinterest