Nattlandsfjellet

Vill Energi har, på oppdrag fra Nattlandskammen AS ved Dalseide & Fløysand, bistått med klimagassberegninger i planforslag for Nattlandsfjellet til Bergen kommune. Dette er gjennomført i henhold til Bergen kommunes veileder for klimagassberegninger. Analysen viser en utslippsreduksjon fra referansebygg til foreløpig planlagt design ved å innføre tiltak som redusert parkeringsdekning, overgang fra elektrisk oppvarming til varmepumpe og innføre mer vedlikeholdsfrie og klimavennlige byggematerialer.
 

Prosjektnavn

Plassering

Rolle

Kunde

Nattlandsfjellet

Nattlandsfjellet, Bergen kommune

Miljørådgivning

Nattlandskammen AS

Pin It on Pinterest