Bilde av Vill Energi sitt ptosjekt Hopsfossen

Nattlandsfjellet

Prosjektbeskrivelse

Vill Energi har, på oppdrag fra Nattlandskammen AS ved Dalseide & Fløysand, bistått med klimagassberegninger i planforslag for Nattlandsfjellet til Bergen kommune. Dette er gjennomført i henhold til Bergen kommunes veileder for klimagassberegninger. Analysen viser en utslippsreduksjon fra referansebygg til foreløpig planlagt design ved å innføre tiltak som redusert parkeringsdekning, overgang fra elektrisk oppvarming til varmepumpe og innføre mer vedlikeholdsfrie og klimavennlige byggematerialer.

 

 

Prosjektnavn Nattlandsfjellet
Plassering Nattlandsfjellet, Bergen kommune
Rolle Miljørådgivning
Kunde Nattlandskammen AS

 

 

 

Pin It on Pinterest