Bilde av Vill Energi sitt ptosjekt Hopsfossen

Nattlandsfjellet

Prosjektbeskrivelse

Vill Energi har, på oppdrag fra Nattlandskammen AS ved Dalseide & Fløysand, bistått med klimagassberegninger i planforslag for Nattlandsfjellet til Bergen kommune. Dette er gjennomført i henhold til Bergen kommunes veileder for klimagassberegninger. Analysen viser en utslippsreduksjon fra referansebygg til foreløpig planlagt design ved å innføre tiltak som redusert parkeringsdekning, overgang fra elektrisk oppvarming til varmepumpe og innføre mer vedlikeholdsfrie og klimavennlige byggematerialer.

 

 

Prosjektnavn Nattlandsfjellet
Plassering Nattlandsfjellet, Bergen kommune
Rolle Miljørådgivning
Kunde Nattlandskammen AS