Plastreduksjon i Vitaminveien 1B

Ferd Eiendom skal utvikle Vitaminveien 1B med nytt kontorbygg på ca. 20 000 m2 BTA med variert program og høye bærekraftsambisjoner. Prosjektet har inngått intensjonsavtale med FutureBuilt med ambisjon om å bli et forbildeprosjekt for bærekraftig byutviklings- og bygningspraksis. Prosjektet har følgende hovedsatsinger: sirkulær materialstrategi, sosial bærekraft og naturbasert overvannshåndtering i tillegg til et spesielt søkelys på redusert og riktig bruk av plast i bygg.

Vill Energi har sammen med utvikler, Oslo Works og siv.ing F.M. Haaland utredet muligheter for plastreduksjon i bygget iht. FutureBuilt sine kriterier for plastbruk i bygg. Prosjektgruppen har identifisert muligheter som ligger i valg av konsept og løsninger, men også en-til-en substitusjon av produkter. Det er estimert mulig reduksjon i plast (vekt) sammenlignet med standard byggepraksis, samt estimert klimagassutslipp ved de ulike alternativene. Studien viser et stort potensial for plastreduksjon, men det kreves videre arbeid for å sammen finne de beste (plastfrie) løsningene.

Dagens nybygg inneholder vanligvis store mengder plast. Selv om det er et materiale med flere gode egenskaper, har også bruken alvorlige konsekvenser på klima og miljø. Produksjonen medfører klimagassutslipp og bruk av begrensede ressurser. Plast inneholder også ofte helse- og miljøfarlige stoffer, og kan dermed påvirke inneklima og brannsikkerhet. Ved slutten av levetiden benyttes ofte forbrenning eller deponi, eller ender opp som plastforurensing på land og til havs. Det er derfor veldig spennende og givende for oss i Vill Energi å få jobbe i et prosjekt som tar plast på alvor. Løsninger for å redusere plastbruk i Vitaminveien 1B kan gi verdifull kunnskap med mulig overførbarhet til andre prosjekter, og dermed skape ringvirkninger i hele byggenæringen.

 

FutureBuilt kriterier for plastbruk kan lastes ned på deres hjemmesider: www.futurebuilt.no 

Illustrasjon: Oslo Works

 

Prosjektnavn

Plassering

KUNDE

OPPGAVE

Vitaminveien 1b – plastreduksjon

Oslo kommune

ferd eiendom as

Mulighetstudie plastbruk og klimagassberegninger 

 

Pin It on Pinterest