Illustrasjon av Ramka/Höeg Eiendom

Sirkulære Ellingsrudgrenda

Litt utenfor Ski sentrum, ønsker Höegh Eiendom å utvikle en ny bærekraftig bydel; Ellingsrudgrenda. Dagens industriområde skal transformeres til boliger og sosial infrastruktur. Ambisjoner i prosjektet er å imøtekomme dagens og fremtidens utfordringer, samt vise morgendagens løsninger i praksis.

På oppdrag fra Höegh Eiendom, har Vill Energi bistått med å indentifisere viktige miljøutfordringer i prosjektet og utviklet bærekraftsambisjoner. Arbeidet har blant annet tatt utgangspunkt i FutureBuilt kriterier for sirkulære nabolag. Innledende vurderinger viser at Ellingsrudgrenda har et stort potensial for å fremme sirkulære og klimaeffektive løsninger på naturens premisser.   

 

Prosjektnavn

Plassering

Kunde

Oppgave

sirkulære ellingsrudgrenda

nordre follo kommune

höeg eiendom

Klima, miljø og sirkulære nabolag

 

Illustrasjon av Ramka/Höeg Eiendom

Illustrasjon av Ramka/Höeg Eiendom

Pin It on Pinterest