Narvik Havn – Sirkulær havnesatsning

Vill Energi har i samarbeid med Circular Norway vunnet tilbudskonkurransen for Narvik Havn. Narvik Havn KF har en ambisjon om å utnytte sin posisjon som Norges største havn (i shippet tonnasje) til å bli den første sirkulære havnen i Norge. For å nå dette målet, startes et forprosjekt med formål å kartlegge eksisterende ressursstrømmer, aktører og muligheter for samarbeid iblant bedrifter med tilknytning til Narvik Havn. Kartleggingen vil avdekke mulighetene for ulike prosjekter som kan utvikle og stimulere til sirkulære løsninger. Forprosjektet vil synliggjøre hvordan pågående innovasjonsprosjekter og det nye havneområdet kan bidra til en sirkulær og klimavennlig helhetsløsning.

Målet er å utvikle sirkulære alternativer, produkter og tjenester ved å styrke ressurseffektiviteten. Eksempelvis ved å nyttiggjøre avfallsressurser til nye produkter og tjenester, og skape tverrfaglig samarbeid mellom næringer og sektorer.

Vi ser frem til dette samarbeidet med Narvik Havn og Circular Norway, og gleder oss til utviklingen av tiltak for en innovativ og sirkulær havnesatsning i Narvik.

 

Prosjektnavn

Plassering

Kunde

Oppgave

Narvik Havn – Sirkulær havnesatsning

Narvik Havn

Narvik Havn KF

Utvikle sirkulære løsninger

Pin It on Pinterest