Plastreduksjon i bygg – Handelens Miljøfond

Vill Energi skal sammen med Ferd Eiendom, Birk & Co, FutureBuilt, Oslo Works og Siv. Ing. F.M. Haaland finne klima- og kostnadseffektive løsninger for reduksjon av plast i bygg- og anleggsnæringen. Prosjektet har fått innvilget hele 2,5 millioner i støtte fra Handelens Miljøfond og arbeidet er nå satt i gang.

Målet vårt er å finne klima- og kostnadseffektive alternativer for erstatning av plast i bygg, slik at dagens mengder kan reduseres vesentlig. Løsninger omhandler å unngå unødig plast, redusere plast, finne gode substitutter, samt bruke sirkulær plast. Det vil si plast med sirkulært ressursgrunnlag (ombrukt, resirkulert og/eller biobasert materiale), sirkulær installasjon og demontering og/eller ombruksegenskaper etter endt levetid.

Gjennom to konkrete pilotprosjekter, kontorbygg i Vitaminveien 1B for Ferd Eiendom (ca. 20 000 m2) og boligbygg i Drammen kvartal ved Birk&Co (ca. 10 000 m2), skal FutureBuilts nyutviklede kriteriesett for plast i bygg testes ut.

Videre skal vi bygge på kunnskapen fra mulighetsstudien i Vitaminveien 1B for å utvikle nye løsninger som arbeides inn i skisseprosjektet for begge de nevnte byggeprosjektene. Dette gjør vi i samarbeid mellom utbygger, arkitekt, miljørådgiver og bygningsfysiker, samt tett dialog med entreprenører, leverandører og andre tekniske fagfelt. Analyser, beregninger og vurderinger ifm. miljøpåvirkning, klimagassutslipp, økonomi og teknisk gjennomførbarhet, vil gi et grundig beslutningsgrunnlag for helhetlige løsninger. Prosjektet er nybrottsarbeid som vil flytte grenser og skape innovasjon.

Prosjektet vil bidra til å finne dagens beste løsninger innenfor redusert plastbruk i bygg og sirkulær plastbruk. Ferd Eiendom og Birk&Co sine konkrete byggeprosjekter vil inngå i FutureBuilts forbildeprogram.

Vi er stolte av å være en del av dette prosjektet og gleder oss til å se resultatet av arbeidet som skal legges ned.

 

Prosjektnavn

Plassering

Kunde

Oppgave

Plastreduksjon i bygg- og anleggsnæringen – Handelens Miljøfond

Oslo og Drammen

Ferd Eiendom, Birk&Co

Prosjektleder, RIM

Pin It on Pinterest