VPOR for flytårnområdet på Fornebu

Vill Energi, sammen med Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter, JAJA Architects, VA Visjon, Dr.techn. Olav Olsen, Structor og Ecofact, er tildelt oppdraget om å lage VPOR (veiledende plan for offentlige rom) for flytårnområdet på Fornebu for Bærum kommune.

VPOR skal ivareta byliv og kvalitet i offentlig rom gjennom å utarbeide overordnede prinsipper for utforming av gater, parker og byrom. Målet er å tilrettelegge for et bærekraftig, urbant og mangfoldig bymiljø, med tydelig identitet og sterk forankring i flyplasshistorien.

Vi i Vill Energi vil sette spesielt fokus på å finne gode, klimaeffektive løsninger som muliggjør måloppnåelse iht. kommunens høye bærekraftsambisjoner og i tråd med planprogrammet vi også var med på å utvikle. Bærum kommunes har som mål at Fornebu skal være etablert som nullutslippsområde innen 2027, hvor flytårnområdet er utvalgt som et pilotprosjekt. Dette er dermed et viktig premiss inn i arbeidet med VPOR.

Vi ser frem til nok et spennende prosjekt på Fornebu, samt tett samarbeid med Bærum kommune og den fremoverlente, tverrfaglige prosjektgruppen.

 

Du kan lese mer om flytårnområdet på Bærum kommunes hjemmesider her.

 

 

Prosjektnavn

Plassering

Kunde

Oppgave

VPOR flytårnområdet

Fornebu, Bærum

Bærum kommune

BÆREKRAFT OG MATERIALBRUK

Pin It on Pinterest