ReShare – Delt mobilitet og delte arealer i Hovinbyen

For å nå ambisiøse klimamål er reduksjon av forbruk helt avgjørende. Deling er blitt et hett begrep, men hvordan lykkes vi med deling av ressurser blant innbyggere?

ReShare-prosjektet er et 4-årig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet har som mål å styrke forståelsen av bærekraftig forbruk blant beboere i urbane områder, og undersøke hvordan delte arealer og delt mobilitet kan bidra til å oppnå et mer miljøvennlig forbruk. Prosjektet fokuserer på mobilitetstjenester som bil og sykkel, og arealer både ute og inne. Løsningene har ved siden av potensielle miljøeffekter bl.a. potensial for å bidra til at alle beboere har tilgang til tjenester, og til å skape nye møteplasser og tilrettelegge for gode sosiale liv.

Samarbeidspartnere for ReShare-prosjektet er Transportøkonomisk Institutt – TØI (hovedansvarlig), Pådriv Oslo, NMBU, Aalto University, Erasmus University, SYKE, OBOS, Bilkollektivet, Parqio, Viken fylkeskommune, Oslo kommune v/ PBE og Ruter. Vill Energi inngår som en del av prosjektledelsen for Pådriv i Oslo i en av arbeidspakkene i prosjektet.

I denne arbeidspakken kartlegges ulike behov blant forskjellige husholdninger i Hovinbyen, f.eks. aleneboende, par med yngre eller eldre barn, par uten barn, eldre og personer i bofellesskap. Behov skilles også på enkeltindivider ut fra bl.a. alder, arbeidssituasjon mv. Behovskartleggingen danner utgangspunktet for dialog ed leverandørmarkedet og pilotering av løsninger innen RSS- (Resource Sharing Space) og RSM (Resource Sharing Mobility-løsninger) for husholdninger.

Vill Energi er sentral i prosjektadiministrasjon, interessentanalyse og som prosessledere for workshops med beboergrupper og leverandører. Data fra workshops og supplerende samtaler og spørreundersøkelse struktureres og anvendes i analyse og utredning av behov og preferanser, og som utgangspunkt for pilotering av deleløsninger.

Du kan lese mer om Reshare på Pådriv Oslo sin hjemmeside her.

 *Bildet er hentet fra Pådriv Oslo sin prosjektside, oppgitt over.

 

Prosjektnavn

Plassering

Kunde

Oppgave

Reshare – Resource Sharing in residential buildings

Hovinbyen, Oslo

Pådriv Oslo, TØI – Transportøkonoisk institutt

Prosjektleder og prosjektfasilitator

Pin It on Pinterest