Dette kan vi

Vi søker å finne nye vinklinger og løsninger med lavere ressursforbruk og forenklinger  som er økonomisk fordelaktige og gir lavere miljøpåvirkning. Våre kunder sier ofte at vi utfordrer og er entusiastiske.

Utvikling | Planfase | Byggefase

Vill Energi kvadratisk element

Miljøutfordringen

Hva er egentlig miljøutfordringen man står overfor? Kan vi løse utfordringen på en annerledes måte som er mer miljøvennlig? Dette har vi lang erfaring i å hjelpe våre oppdragsgivere med.

Miljøstrategier

Her gjør vi tidligfasevurderinger av klimarisiko, stedlige fortrinn, ressurser på stedet, mobilitet, mikroklima, kulturminner, sirkulære muligheter, optimalisert ressursbruk mfl.

Miljøprogrammering

Vi utarbeider miljø- og kvalitetsprogrammer, miljøoppfølgingsplaner for plan- og byggesak.

Sirkulære prosesser

Vi bistår med ombrukskartlegging, livssyklusanalyser, materialstrømsanalyser, og sirkulær kartlegging og analyse for bygg, bydeler og byer.

Materialer

Vi har kompetanse innen miljøvennlig materialvalg, ombruksmaterialer, livssyklusanalyse (LCA) og livsløpskostnader (LCC). 

Energisystemer

Rådgivning innenfor termisk og elektrisk energisystem for å oppfylle energi- og effektbehov samt teknisk og økonomisk analyse.

Tekniske systemer

Strategier og analyser for forenklede varme-, kjøling- og ventilasjonsanlegg inkludert hybride og naturlige systemer.

Strategi | Innovasjon | Formidling

 

Formidling

Vi tilbyr foredrag, undervisning, nyhetsbrev m.m. internt for  bedrifter og organisasjoner.

Prosessledelse

Vi bistår med ledelse av workshops, utviklingsprosjekter m.m.

FoU

Vi bidrar med utvikling av ideer og konsepter, søknad om offentlige midler, og gjennomføring av prosjekt.

Bedriftsrådgivning

Vi tilbyr støtte til økt, felles bærekraftsforståelse internt i bedrifter, utvikling av miljøstrategier og -satsinger, støtte til miljøsertifisering, internevaluering med forslag til tiltak.