Dette kan vi

Vi søker å finne nye vinklinger og løsninger med lavere ressursforbruk og forenklinger  som er økonomisk fordelaktige og gir lavere miljøpåvirkning. Våre kunder sier ofte at vi utfordrer og er entusiastiske

By | Bygg | Industri – utvikling, planfase, byggefase

Vill Energi kvadratisk element

Miljøutfordringen

hva er egentlig miljøutfordringen man står overfor? Kan vi løse utfordringen på en annerledes måte som er mer miljøvennlig? Dette har vi lang erfaring i å hjelpe våre oppdragsgivere med.

Miljøstrategier

her gjør vi tidligfase vurderinger av klimarisiko, stedlige fortrinn, ressurser på stedet, mobilitet, mikroklima, kulturminner, sirkulære muligheter, optimalisert ressursbruk, mobilitet m.fl.

Miljøprogrammering

 miljø- og kvalitetsprogrammer, miljøoppfølgingsplaner for plan- og byggesak.

Sirkulære prosesser

ombrukskartlegging, kretsløpsanalyser, materialstrømsanalyser, sirkulære bygg, bydeler og byer

Materialer

Miljøvennlige materialvalg, LCA/LCC-analyser

Energisystemer

termiske og elektriske, energi- og effektbehov, teknisk/økonomisk analyser

Tekniske systemer

strategier og analyser for forenklede varme-, kjøling- og ventilasjonsanlegg inkl. hybride/naturlige systemer

Strategi | Innovasjon | Formidling

 

Formidling

undervisning, foredrag, interne nyhetsbrev, mm. internt i bedrifter og organisasjoner.

Prosessledelse

ledelse av workshops, utviklingsprosjekter, mm.

FoU

utvikling av ideer og konsepter, søknad om offentlig støtte, støtte ved gjennomføring

Bedriftsrådgivning

støtte til økt, felles bærekraftsforståelse internt i bedriften, utvikling av miljøstrategier og -satsinger. Støtte til miljøsertifisering, internevaluering med forslag til tiltak.