I utviklingen mot et bærekraftig samfunn står strategi og plan sentralt. Bærekraftstrategi inneholder målsetninger, nøkkelindikatorer og tiltak som skal bidra til å gjøre virksomheten og dens næringskjede mer bærekraftig. Kravet om bærekraftsrapportering (ESG) treffer nå et økende antall bedrifter, og dette kan knyttes tett opp mot bærekraftstrategien. Vi har kompetanse innenfor emnene; plan, strategi og rapportering. Overskriftene under utdyper hva tjenestene innebærer.

Bærekraftstrategi

Vi tilbyr gjennomgang av selskapets verdier, ønsket utvikling og målsetninger, i tilknytning til bærekraftambisjoner, vesentlighetsanalyser og kartlegging av tiltaksområder. Med vår brede kompetanse utarbeider vi i tett samarbeid med selskapet miljøråd, tiltak og mål med hovedvekt på energi, klima og miljø.

Bærekraftsrapportering

Vill Energi kan hjelpe bedrifter med bærekraftsrapportering, også kalt ESG rapportering. Vi bistår i arbeidet med kartlegging av rapporteringsplikter, innhenting av nødvendig data, belyse hvilke fordeler rapporteringen har for virksomheten og øvrige tjenester presentert i denne menyen.

Miljøprogram

Miljøtiltak skal ha tilknyttede miljømål. Miljømålene er fastsatt i miljøprogrammet og gjelder for hele prosjektets livsløp. Det skal utarbeidet et miljøprogram så tidlig som mulig i prosjektet og revideres dersom ny kunnskap om miljøpåvirkning blir tilgjengelig og når prosjektet eller tilknyttede rammebetingelser endres.

Vill Energi utformer miljøprogram for både mindre og større, mer komplekse prosjekter. Timeomfanget er svært avhengig av prosjektets kompleksitet og størrelse, og et estimat kan derfor først gis etter et intromøte.

Miljøprogram krever oppfølging og gjennomføres med et miljøoppfølgingsprogram. Dette skal inngå i prosjektkontrakter og må inneholde beskrivelse av blant annet prosjektet, roller, tiltak, vurdering av måloppnåelse og oppføling av mål.

Pin It on Pinterest