Folka

Per F. Jørgensen

Per F. Jørgensen

Spesialrådgiver energi og miljø

 

Siv.ing. Per F Jørgensen er gründer og daglig leder. Per er utdannet siv.ing med en brennende interesse og et engasjement for å ta vare på naturen og redusere bruk av ressurser. Per har erfaring fra leverandør-/entreprenør-siden, forskningsinstitutt og fra etablering og ledelse av flere bedrifter. Han benyttes ofte som foredragsholder på konferanser, kurs og i bedrifts-opplæring. Hans styrke ligger i helhets-tankegangen på bærekraft i bygg, by og industri, der sentrale temaer er reduksjon av ressursbruk, lukking av kretsløp og fornybar dekning av resterende behov. I helhets-tanken inngår kunnskap om energibruk/-produksjon, materialer, tekniske installasjoner, sirkulærøkonomi, natur, mobilitet, overvann, vann/avløp, klima- og naturrisiko, mm. Per har selv tatt et aktivt standpunkt om å jobbe med prosjekter med ambisiøse miljømål.

Ane Hallan Kløvrud

Ane Hallan Kløvrud

Senior rådgiver, strategisk bærekraft

 

Ane har en master i Organisasjon, ledelse og arbeid fra Universitetet i Oslo. Før hun kom til Vill Energi jobbet hun 6,5 år i management consulting. I arbeidslivet har Ane spesialisert seg innen strategisk bærekraft (ESG), strategi og scenarioplanlegging.

Med sine sterke analytiske og metodiske ferdigheter, og fasiliteringskompetanse, har Ane ledet prosesser og prosjekter med mange ulike interessenter. Blant annet har Ane vært prosjektleder for bærekraftstrategi- og ESG rapportering for en ledende norsk kapital- og eiendomsforvalter og har ledet brukerprosessene i et større offentlig campusutviklingsprosjekt med høye bærekraftsambisjoner.

Malene Eldegard Leirpoll

Malene Eldegard Leirpoll

Seniorrådgiver klima og bærekraft

 

Malene er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim innenfor energi og miljø, med spesialisering innen industriell økologi. Med denne bakgrunnen har Malene solid kompetanse innenfor bærekraftig utvikling, miljøanalyser og naturvitenskap. Både anerkjente metoder og analyser innenfor klimavern, klimagassberegninger, LCA, materialstrømsanalyse og miljøpåvirkninger, samt analytiske verktøy som One Click LCA og Simien.

Malene bistår med å analysere miljøkonsekvenser og vurdere løsninger for klima, energi, sirkulær økonomi, ressursforvaltning og bærekraftig by- og områdeutvikling. Malene er godkjent BREEM-NOR AP og medlem i Handelens Miljøfonds fagutvalg for eksterne eksperter.

Martin Skjøstad Andersen

Martin Skjøstad Andersen

Rådgiver, klima og bærekraft

 

Martin er utdannet ingeniør i fornybar energi ved NTNU i Trondheim, har en 2-årig master i fornybar energi ved NMBU i Ås og et år med enkeltemner fra NMBU i Ås. Hans utdanning tilfører bred kunnskap innen fornybar energi og bærekraftige løsninger, gjennom både teknisk og tverrfaglig systemkompetanse.

Dette omhandler blant annet energieffektivitet, energilagring, de fornybare teknologiene, prosjektledelse og økonomi, livsløpsanalyser/klimagassberegninger, ressursforvaltning og energianalyse av systemer og kraftmarked.

Petter Nielsen

Petter Nielsen

Energi- og miljørådgiver

 

Petter har bachelor og master innen fornybar energi fra NMBU i Ås. Hans tverrfaglige utdanning bringer kunnskap innen prosjektledelse, økonomi, LCA, bærekraftsrapportering, energisystemanalyse, energieffektivitet, energilagring og systemkunnskap om de fornybare teknologiene.

Han har også grunnleggende kunnskap innen energibruk i bygg og prosjektledelse, i tillegg til god kjennskap til flere simulerings- og programmeringsverktøy, blant annet One Click LCA og Simien

Andrea Kunz Skrede

Andrea Kunz Skrede

Rådgiver, strategisk bærekraft

 

Andrea har en master i internasjonale miljøstudier fra Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet, som er en tverrfaglig grad med perspektiver på bærekraft fra både samfunns- og naturvitenskapen. Gjennom studiene har hun opparbeidet seg systemkompetanse og kunnskap om hvordan miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner av bærekraft spiller sammen.

Som prosjektmedarbeider er Andrea strukturert, samarbeidsvillig og imøtekommende. Hun har en sterk samfunnsvitenskapelig metodekompetanse og gode fremstillingsevner. I tillegg har hun studert kommunikasjonsfag og besitter erfaring fra ulikt kommunikasjonsarbeid. Hennes evne til fremstilling av budskap er derfor særlig god. Andrea er også opptatt av å avdekke underliggende strukturer for å redusere risiko og realisere gode løsninger og muligheter for bærekraft.

Ragnhild Stamer Ekerholt

Ragnhild Stamer Ekerholt

Seniorrådgiver klima og bærekraft

 

Ragnhild er samfunnsøkonom med mastergrad i industriell økologi fra NTNU i Trondheim. Ragnhild har arbeidserfaring innenfor fagområdene miljø og klima fra både offentlig og privat virksomhet. Hun har blant annet gjort en rekke klimagassberegninger for kommuner, renovasjonsselskap og andre virksomheter, og ledet prosjekter som kunnskapsgrunnlag til klimahandlingsplan og klimaregnskap på virksomhetsnivå i henhold til metodikk fra GHG-protokollen. I tillegg har Ragnhild gjort en rekke klimagassberegninger for store offentlige veiprosjekter, der hun blant annet også har vært med på å utvikle og drifte tidligfase klimagassverktøyet NV-GHG. Ragnhild har erfaring med kunnskapsformidling og vurdering av tiltak både fra et miljømessig og økonomisk perspektiv.

Pin It on Pinterest