Folka

Per F. Jørgensen

Per F. Jørgensen

Spesialrådgiver energi og miljø

 

Siv.ing. Per F Jørgensen er gründer og daglig leder i rådgivningsselskapet Vill Energi AS. Per har erfaring fra leverandør/entreprenør, som forsker og fra etablering og ledelse av flere bedrifter.

Han har ledet flere FoU-prosjekter, bedriftsrådgivning innen energi- og miljøfagfeltet, evaluert ny energiteknologi/-prosjekter for EU, Forskningsrådet, Enova, m.fl. Han benyttes ofte som foredragsholder på konferanser, kurs og internt i bedrifter.

Ane Hallan Kløvrud

Ane Hallan Kløvrud

Senior rådgiver, strategisk bærekraft

 

Ane har en master i Organisasjon, ledelse og arbeid fra Universitetet i Oslo. Før hun kom til Vill Energi jobbet hun 6,5 år i management consulting. I arbeidslivet har Ane spesialisert seg innen strategisk bærekraft (ESG), strategi og scenarioplanlegging.

Med sine sterke analytiske og metodiske ferdigheter, og fasiliteringskompetanse, har Ane ledet prosesser og prosjekter med mange ulike interessenter. Blant annet har Ane vært prosjektleder for bærekraftstrategi- og ESG rapportering for en ledende norsk kapital- og eiendomsforvalter og har ledet brukerprosessene i et større offentlig campusutviklingsprosjekt med høye bærekraftsambisjoner.

Malene Eldegard Leirpoll

Malene Eldegard Leirpoll

Senior energi- og miljørådgiver

 

Malene er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim innenfor energi og miljø, med spesialisering innen klimavern, klimagass, livsløpsanalyser, materialstrømsanalyser og miljøpåvirkninger.

Med en relativt fersk kompetanse innenfor dette fagfeltet bringer Malene inn relevant kunnskap om metoder, verktøy og viktige klimautfordringer og -løsninger. I tillegg til god kjennskap til flere simulerings- og programmeringsverktøy, blant annet One Click LCA og Simien.

Martin Skjøstad Andersen

Martin Skjøstad Andersen

Energi- og miljørådgiver

 

Martin er utdannet ingeniør i fornybar energi ved NTNU i Trondheim, har en 2-årig master i fornybar energi ved NMBU i Ås og et år med enkeltemner fra NMBU i Ås. Hans utdanning tilfører bred kunnskap innen fornybar energi og bærekraftige løsninger, gjennom både teknisk og tverrfaglig systemkompetanse.

Dette omhandler blant annet energieffektivitet, energilagring, de fornybare teknologiene, prosjektledelse og økonomi, livsløpsanalyser/klimagassberegninger, ressursforvaltning og energianalyse av systemer og kraftmarked.

Petter Nielsen

Petter Nielsen

Energi- og miljørådgiver

 

Petter har bachelor og master innen fornybar energi fra NMBU i Ås. Hans tverrfaglige utdanning bringer kunnskap innen prosjektledelse, økonomi, LCA, bærekraftsrapportering, energisystemanalyse, energieffektivitet, energilagring og systemkunnskap om de fornybare teknologiene.

Han har også grunnleggende kunnskap innen energibruk i bygg og prosjektledelse, i tillegg til god kjennskap til flere simulerings- og programmeringsverktøy, blant annet One Click LCA og Simien

Pin It on Pinterest