FutureBuilt kriteriesett sirkulære nabolag

FutureBuilt utvikler kriterier for en serie temaer som er sentrale for utvikling av den bærekraftige byen. Kriteriene retter seg mot de mest ambisiøse utbyggerne og angir et ambisjonsnivå som ligger godt i forkant av dagens praksis og lovpålagte ytelser. Kriteriene skal bidra til å flytte grenser og være innovasjonsdrivende i byggenæring og byutvikling.

I samarbeid med Rolf Hagen i Context har Vill Energi utarbeidet kriteriesett for sirkulære nabolag som skal inngå i verktøykassa til FutureBuilt 2.0.

Sirkulære nabolag kan defineres bredt og omfatte en rekke tema som delingsøkonomi, sirkulære forretningsmodeller, sosial bærekraft, ressursstrømmer mm. I denne sammenheng adresseres kun det siste; sirkulære ressursstrømmer. Kriteriene avgrenses videre til fire slike ressursstrømmer som antas å være av størst betydning når det gjelder miljøpåvirkning. Dette er massehåndtering, materialer og konstruksjoner, organiske ressurser og vann og avløp.

Det er laget både veileder og kriteriesett hvor relevante krav fra BREEAM NOR og BREEAM Communities er henvist til. Arbeidsområder er delt opp i

  • kartlegging og analyse
  • definisjon av prosjektparametere
  • definisjon av prosjektmål, både sirkularitetsmål og reduksjonsmål
  • overlevering og drift samt rapportering og etterprøving

Prosjektet ble levert i oktober 2020. Kriteriesett for sirkulære nabolag kan finnes på FutureBuilt sine nettsider her.

Prosjektnavn rolle  kunde Kriteriesett for sirkulære nabolag Sirkulærøkonomi, miljø, bærekraft FutureBuilt
 

Pin It on Pinterest