Bilde av Vill Energi sitt ptosjekt Hopsfossen

sirkTRE

Gjennom sirkTRE skal vi løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri. Målet til sirkTRE er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030. sirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. Det treårige prosjektet sirkTRE har et totalbudsjett på over 180 millioner NOK, der støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform utgjør nær 106 millioner NOK.

Sammen med innovasjonssenteret sirkINN og forskningsprosjektet circWOOD, er sirkTRE bygget opp av følgende delprosjekter:

  • sirkHELTRE som skal ha fokus på ombruk av heltrebaserte løsninger
  • sirkRESSURS der hovedfokuset er redusert ressursbruk
  • sirkTEK der ny teknologi med ny digital produksjon skal utvikles
  • sirkREAL for realisering av prosjekter med sirkulære treprodukter, løsninger og design for ombruk

Vill Energi var sammen med Omtre AS initiativtaker til prosjektet, og skal være delprosjektleder for sirkREAL og har ansvar for 7 innovasjonsprosjekter som skal vise ombruksløsninger i tre i praksis samt inngå i ledelsen av innovasjonsprosjektet.

 

Prosjektnavn

Plassering

Omfang

Rolle

Kunde

SirkTRE

Norge

Ca. 250 000 m2 av Norges treavfall innen 2024

Miljørådgivning for ombruksløsninger i tre i praksis

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA

Pin It on Pinterest