Flytårnområdet Fornebu

Vill Energi har, på oppdrag fra Bærum kommune, utredet klima- og miljøkonsekvensene innenfor de definerte ZEN-kategoriene. Arbeidet bestod i å utfordre byplangrepet i tett samarbeid med oppdragsgiver og resten av teamet samt å gjøre klimagassberegninger. Det ble utarbeidet en rapport som inngikk som en delrapport til planprogrammet for flytårnområdet Fornebu.

Denne delrapporten viser konsekvensene av ulike grep basert på gitte referansenivå og systemgrenser innenfor hver ZEN-kategori. Klima- og miljøeffektene ved hvert tiltak ble anslått med utgangspunkt i beregninger, estimater og kvalitativ vurdering. Oppdragsgiver: Bærum kommune. Arbeidsgruppe: LPO, Grindaker, NIKU, Rambøll, Byantropologene og Vill Energi.

 
Prosjektnavn Plassering Omfang Rolle Kunde Flytårnet Fornebu Fornebu Delrapport til planprogram Miljørådgivning Bærum kommune

Pin It on Pinterest