Fornebu brygge

Fornebu brygge skal utvikles til et kraftsenter hvor området skal bli innovasjonshub, kunnskapssenter og utstillingsvindu for ny bærekraftig bruk av havet som både næringsvei og rekreasjon. Utviklingen har måltall på 50 000 m2 BTA næringsareal, fordelt på bebyggelse både på land og i sjø. Området skal utvikles i tråd med Bærum kommunes ambisjon om Fornebu som nullutslippsområde i 2027.

Vill Energi skal bistå med miljørådgivning. Vi vil bistå med utvikling av miljøstrategi og miljøprogram,  klimanøytralitet i byplangrepet og gjennomføring av konseptutredning innenfor energistrategi og sirkulær materialstrategi samt å bistå med klimagassberegninger på områdenivå som verktøy i beslutningsprosessen. Oppdragsgiver: Sjø Fornebu AS. Arkitekt: Oslo Works.

 

Prosjektnavn

Plassering

Omfang

Rolle

Kunde

Fornebu brygge

Fornebu

50 000 m2 BTA næringsareal

Miljørådgivning

Sjø Fornebu AS

Pin It on Pinterest