Fornebu brygge

Prosjektbeskrivelse

Fornebu brygge skal utvikles til et kraftsenter hvor området skal bli innovasjonshub, kunnskapssenter og utstillingsvindu for ny bærekraftig bruk av havet som både næringsvei og rekreasjon. Utviklingen har måltall på 50 000 m2 BTA næringsareal, fordelt på bebyggelse både på land og i sjø. Området skal utvikles i tråd med Bærum kommunes ambisjon om Fornebu som nullutslippsområde i 2027.

Vill Energi skal bistå med miljørådgivning. Vi vil bistå med utvikling av miljøstrategi og miljøprogram,  klimanøytralitet i byplangrepet og gjennomføring av konseptutredning innenfor energistrategi og sirkulær materialstrategi samt å bistå med klimagassberegninger på områdenivå som verktøy i beslutningsprosessen. Oppdragsgiver: Sjø Fornebu AS. Arkitekt: Oslo Works.

 

 

Prosjektnavn Fornebu brygge
Plassering Fornebu
Omfang 50 000 m2 BTA næringsareal
Rolle Miljørådgivning 
Kunde Sjø Fornebu AS

 

 

 

Pin It on Pinterest