Voss Brannstasjon

Voss Herad kommune skal utvikle ny hovedbrannstasjon på Tvildemoen i Voss. I områdeplanen for Tvildemoen er det regulert tjenesteyting, bolig og kontor som skal detaljreguleres sammen med boligene og parkområdene som uteoppholdsareal.

Tvildemoen skal utvikles som et attraktivt, bærekraftig og sentrumsnært nabolag med gode oppholds- og bokvaliteter. Det ønskes at området oppnår en mer framtidsrettet og bærekraftig utvikling, både for det sosiale, miljøet og økonomiske og kan bli et lavutslippssamfunn. Overordnete visjoner om klima og miljø, naturkvaliteter, kulturhistoriske verdier, aktiviteter, bomiljø og tilkobling til sentrum implementeres allerede i tidlig fase.

Vill Energi har vært miljørådgiver for prosjektet med bl.a. utvikling av overordnet miljøprogram, klimagassberegninger og energiberegningerl. Takk for godt samarbeid med oppdragsgiver Voss Herad, MAD og ulike tekniske rådgivere

Ønsker du å lese mer om prosjektet, kan du gjøre det på MAD sin hjemmeside.

 

 

Prosjektnavn

Plassering

Kunde

Oppgave

Voss Brannstasjon

Tvildemoen, Voss

Voss Herad

Klimagassberegninger, Miljørådgivning, Energiberegninger

Pin It on Pinterest