Drammen sykehus

Prosjektbeskrivelse

Parallelloppdrag med 5 lag for å belyse ulike muligheter for eksisterende Drammen sykehus når nytt sykehus bygges. Vårt team utredet hvordan hele/deler av sykehusblokka kunne ombrukes, dvs. hvordan materialer kunne benyttes i nye bygg på området. Vill Energi bistod med LCA og LCC beregninger, energikonsept og materialbank for ombruksmaterialer/komponenter.

Skal man få til et nullutslippsområde, ZEN, trengs det 75 000 m2 solceller ved å bruke ombruksmaterialer. Med nye bygningsmaterialer trengs det 640 000 m2 solceller for å kompensere klimagassutslippene!

Prosjektnavn Drammen sykehus
Plassering Drammen
Tid 2019
Omfang Ca 200.000 m2 bygg
Rolle Energi, miljø, ombruk
Kunde Drammen Kommune
Samarbeidspartnere Vill Arkitektur, Fragment, Økologi Christian E. Mong, Nabolagshager, Hoi og Trøbbelskyter

 

Pin It on Pinterest