Sammen med Ferd Eiendom, Birk & Co, FutureBuilt, Oslo Works og siv.ing F.M Haaland skal vi finne klima- og kostnadseffektive alternativer til plast i BA-næringen. Prosjektet fikk nylig innvilget hele 2,5 millioner i støtte fra Handelens Miljøfond!

Tradisjonelle nybygg inneholder store mengder plast. Plast er et materiale med flere gode egenskaper, men har også alvorlige konsekvenser på klima og miljø.

Både Ferd Eiendom og Birk & Co arbeider med å redusere bruken av materialet. Ferd Eiendom skal utvikle Vitaminveien 1B med nytt kontorbygg på ca. 20 000 m2 BTA med variert program. Birk & Co utvikler et helt kvartal i Drammen sentrum. Her skal eksisterende bygg transformeres og nye bygg med boliger skal komme til, totalt ca. 10 000 m2. Begge prosjektene har høye bærekraftambisjoner og skal bli FutureBuilt forbildeprosjekter.

Løsningene for å redusere plastbruk i Vitaminveien 1B og for kvartalet i Drammen kan gi verdifull kunnskap med mulig overførbarhet til andre prosjekter, og dermed skape ringvirkninger i hele byggenæringen. Løsningene skal formidles til bransjen gjennom FutureBuilt og deres nye kriterier for plastreduksjon i bygg skal testes. Du kan lese mer om saken på bygg.no.

Vi er svært begeistret for støtten og ser frem til plastreduserende arbeid. Tusen takk til Handelens Miljøfond!

Pin It on Pinterest