Seminardager

av | sep 7, 2022

Forrige uke var vi i Vill Energi på Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen og FutureBuilt DEL&LÆR om innovasjon. Dette var veldig informative og inspirerende dager. Her er vår oppsummering av begge seminardagene.

Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen ble 30.08 arrangert av Pådriv. Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor gikk et tjuetalls aktører i bransjen sammen om å etablere nasjonal kunnskapsarena.

Spørsmålet som ble stilt denne gangen var: Hvordan skal utdanning og opplæring møte behovet i byggebransjen for kunnskap om ombruk og sirkulære løsninger?

Fra innlederne til konferansen ble det klart at nye mål i læreplanen introduserte redusert materialbruk, redusert svinn og ombruk inn i fagskoler og utdanningsinstitusjoner. Målet er å på sikt endre tankegangen til fagarbeidere om hvordan materialer skal finnes og benyttes. Ombruksmaterialer kan f.eks.  benyttes i opplæring i skoleverket.

Fra innlederne ble det også klart at nettverksbygging mot byggeiere, byggefirmaer og byggeplasser er vesentlig for å få tak i ombruksmaterialer. For mer ombruk av materialer, bør man satse på de materialer som er spesielt egnet for ombruk for å gjøre ombruk økonomisk lønnsomt.

Mye kompetanse var samlet, og gruppediskusjonene bidro til å tydeliggjøre problemstillinger og finne løsninger. Blant temaene som ble diskutert var drift av ombrukssentraler, harmonisering av CO­­2 beregninger for ombruksmaterialer og ombruk som tema i høyere utdanning.

 

FutureBuilt – DEL&LÆR om innovasjon

FutureBuilt arrangerte DEL&LÆR: innovasjon den 31. august. På programmet stod morgenmøte med presentasjoner av forskjellige FutureBuilt prosjekter og hvilke innovative løsninger prosjektene benyttet for å møte FutureBuilt kriteriene, etterfulgt av speed date om innovasjon mellom FoU-miljøene og FutureBuilt prosjektene.

FutureBuilt setter ambisiøse mål for de forskjellige prosjektene som er med, og variasjonen i prosjekter og løsninger er imponerende. Flere prosjekter er godt på vei til å utvikle og innarbeide løsninger, mens andre fortsatt er på tegnebrettet.

Vill Energi stilte på vegne av Ragn-Sells for utvikling av et «nullutslipps»-avfallsanlegg. SirkTRE og plastreduksjon for Ferd Eiendom i Vitaminveien 1 er prosjekter vi jobber med som også ble omtalt i løpet av dagen.

For de som ønsker å lære mer om gode og innovative løsninger som kan benyttes anbefaler vi å sjekke ut futurebuilt.no samt innovative løsninger knyttet til naturlig ventilasjon, ombruksløsninger, plastreduksjon, trefiberisolasjon, e-slab og sirkulære jordblandinger.

Vi vil takke arrangørene for to godt gjennomførte arrangementer, og alle deltakere for lærerike og hyggelige diskusjoner knyttet til ombruk og innovative løsninger.

 

Bildet er tatt av Simen Otnes, Sirkulær Ressurssentral

Se gjerne flere saker

Støtte fra Handelens Miljøfond

Sammen med Ferd Eiendom, Birk & Co, FutureBuilt, Oslo Works og siv.ing F.M Haaland skal vi finne klima- og kostnadseffektive alternativer til...

Er du vår nye senior miljørådgiver?

Senior miljørådgiver Vill Energi opplever økende etterspørsel i markedet og prosjektene strømmer på. Vi trenger flere kollegaer! Er du en person med...

Befaring av pilotanlegg hos Over Easy Solar

Forrige fredag var vi heldige og fikk besøke pilotanlegget til Over Easy Solar på taket av Løren skole, for en informativ og interessant befaring....

Velkommen til Petter!

Vill Energi ønsker Petter velkommen! Vi har gleden av å presentere vår nye kollega: Petter Nielsen! Med Petter på laget har vi økt kapasitet til å...

Formidlingsarena Stiklestad

På oppdrag av Stiklestad Nasjonale kultursenter og Verdal kommune har LPO, Asplan Viak, GAGARIN, Creative Technology, DIFK Dip.-Ing. Floran Korsche...

Suldal – GNIST

Sammen med Prosjektil og Holm og Dybvig skal vi bistå Suldal kommune med bærekraftig utvikling. Prosjektet er en del av DOGAs Gnist-program, et...

Velkommen til Martin!

Vill Energi ønsker Martin velkommen! Vi har gleden av å presentere vår nye kollega: Martin Skjøstad Andersen (26 år). Med Martin på laget har vi mer...

Fagdager om bærekraft for Prosjektil

Vill Energi og Per har holdt to fagdager om bærekraft for Prosjektil. Det Stavangerbaserte Prosjektil er, som de selv sier, «over gjennomsnittet...

Jobbe i Vill Energi – vi søker senior miljørådgiver(e)

Senior miljørådgiver(e) – bærekraft, sirkulærøkonomi, fornybar energi  Vill Energi er i sterk fremgang. Prosjektene strømmer på! Vi trenger flere...

SirkTRE er i gang!

Vi gjør treindustrien sirkulær! Tirsdag 30. november var det avspark for Grønn Plattform prosjektet sirkTRE – etablering av den helsirkulære...

Pin It on Pinterest