Forrige uke var vi i Vill Energi på Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen og FutureBuilt DEL&LÆR om innovasjon. Dette var veldig informative og inspirerende dager. Her er vår oppsummering av begge seminardagene.

Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen ble 30.08 arrangert av Pådriv. Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Derfor gikk et tjuetalls aktører i bransjen sammen om å etablere nasjonal kunnskapsarena.

Spørsmålet som ble stilt denne gangen var: Hvordan skal utdanning og opplæring møte behovet i byggebransjen for kunnskap om ombruk og sirkulære løsninger?

Fra innlederne til konferansen ble det klart at nye mål i læreplanen introduserte redusert materialbruk, redusert svinn og ombruk inn i fagskoler og utdanningsinstitusjoner. Målet er å på sikt endre tankegangen til fagarbeidere om hvordan materialer skal finnes og benyttes. Ombruksmaterialer kan f.eks.  benyttes i opplæring i skoleverket.

Fra innlederne ble det også klart at nettverksbygging mot byggeiere, byggefirmaer og byggeplasser er vesentlig for å få tak i ombruksmaterialer. For mer ombruk av materialer, bør man satse på de materialer som er spesielt egnet for ombruk for å gjøre ombruk økonomisk lønnsomt.

Mye kompetanse var samlet, og gruppediskusjonene bidro til å tydeliggjøre problemstillinger og finne løsninger. Blant temaene som ble diskutert var drift av ombrukssentraler, harmonisering av CO­­2 beregninger for ombruksmaterialer og ombruk som tema i høyere utdanning.

 

FutureBuilt – DEL&LÆR om innovasjon

FutureBuilt arrangerte DEL&LÆR: innovasjon den 31. august. På programmet stod morgenmøte med presentasjoner av forskjellige FutureBuilt prosjekter og hvilke innovative løsninger prosjektene benyttet for å møte FutureBuilt kriteriene, etterfulgt av speed date om innovasjon mellom FoU-miljøene og FutureBuilt prosjektene.

FutureBuilt setter ambisiøse mål for de forskjellige prosjektene som er med, og variasjonen i prosjekter og løsninger er imponerende. Flere prosjekter er godt på vei til å utvikle og innarbeide løsninger, mens andre fortsatt er på tegnebrettet.

Vill Energi stilte på vegne av Ragn-Sells for utvikling av et «nullutslipps»-avfallsanlegg. SirkTRE og plastreduksjon for Ferd Eiendom i Vitaminveien 1 er prosjekter vi jobber med som også ble omtalt i løpet av dagen.

For de som ønsker å lære mer om gode og innovative løsninger som kan benyttes anbefaler vi å sjekke ut futurebuilt.no samt innovative løsninger knyttet til naturlig ventilasjon, ombruksløsninger, plastreduksjon, trefiberisolasjon, e-slab og sirkulære jordblandinger.

Vi vil takke arrangørene for to godt gjennomførte arrangementer, og alle deltakere for lærerike og hyggelige diskusjoner knyttet til ombruk og innovative løsninger.

 

Bildet er tatt av Simen Otnes, Sirkulær Ressurssentral

Pin It on Pinterest