På oppdrag av Stiklestad Nasjonale kultursenter og Verdal kommune har LPO, Asplan Viak, GAGARIN, Creative Technology, DIFK Dip.-Ing. Floran Korsche AS og Vill Energi bistått i et parallelloppdrag. Teamets oppgave var å skape et helhetlig konsept for Stiklestad ut fra et formidlingsperspektiv, inkludert etablering av ny hovedutstilling, oppgradering av hovedbygg og forbedring av infrastruktur mellom stedets ulike formidlingsarenaer. Vi håper at resultatet av leveransen kan bli brukt til å danne grunnlag for videre utvikling av Stiklestad med godt tilfang av ideer og løsningsmuligheter som kan løfte fram utviklingspotensialet for området.  

Bildet er hentet fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter (https://www.arkitektur.no/media/i2ylgfoe/vedlegg-sak-parallelloppdrag-formidlingsarena-stiklestad.pdf)

 

Pin It on Pinterest