Vill Energi ønsker Petter velkommen!

Vi har gleden av å presentere vår nye kollega: Petter Nielsen! Med Petter på laget har vi økt kapasitet til å være med i prosjekter innenfor bærekraft, energi og miljø.

Petter har bachelor og master i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har nylig levert masteroppgave om potensialet for energieffektivisering i husholdninger. Basert på data om kraftforbruk i boligblokker og husholdninger, og besparelsespotensiale ved etterinstallering av forskjellige effektiviseringstiltak benyttet han den tekno-økonomiske modellgeneratoren TIMES til å rangere effektiviseringstiltak i henhold til kostnad og kraftbesparelse.

Den tverrfaglige kompetansen Petter har fått gjennom sin studietid har gitt han en bred kompetanse innenfor miljøanalyser, energiøkonomi og bærekraft. Hans motivasjon har vært å opparbeide seg en forståelse av årsaker og konsekvenser knyttet til klimaforandringer, for så å benytte denne kunnskapen til å løse sammensatte problemstillinger knyttet til bærekraft og overgangen til et bærekraftig samfunn.

Energi, samfunn og bærekraft har alltid opptatt Petter og han ser frem til å jobbe innen disse områdene i tiden som kommer. Ellers er han glad i trening, konkurranser og spill, og tilbringer gjerne noen timer på kjøkkenet for å diske opp diverse retter.

Vi gleder oss over å ha han med på laget!

Pin It on Pinterest