Vill Energi prosjket Longyearbyen testarena for sirkulær økonomi , Illustrasjon: LPO

Longyearbyen testarena for sirkulær økonomi

Vill Energi har bistått både LPO Svalbard og Store Norske Spitsbergen Gruvekompani (SNSK) med flere oppgaver. Det startet i 2019 med LPO sin utstilling «Rett plass- rett form» der ideen om å flytte bygg istedenfor å «rive skiten- og bygge nytt».  Da gjennomførte Vill Energi klimagassberegninger som viste at transporten av bygg internt i Longyearbyen kun utgjorde 2 ‰ sammenliknet med å frakte materialer tur-retur fastlandet. Vi befarte også bygg som skulle rives, men som ble vurdert flyttet med oppgradering til TEK17. Dernest bistod vi LPO med å utformes søknader til DOGA og Svalbard Miljøvernfond.

For SNSK gjennomførte vi klimagassberegninger for et utvalg bygg i Svea gruver. Disse byggene skulle mulig flyttes til Longyearbyen. Beregningene viste en klimagassreduksjon på ca 75% sammenliknet med å rive, frakte avfallet til fastlandet og bygge tilsvarende nye bygg i Longyearbyen.

Illustrasjon: LPO

Prosjektnavn Longyearbyen testarena sirkulær økonomi
Plassering Longyearbyen
Rolle Sirkulært, klimagassberegninger
Kunde LPO Svalbard og Store Norske Spitsbergen kullkompani

 

Vill energi, Byggene i Svea som vurderes flyttet til Longyearbyen. Foto: Store Norske Spitsbergen Gruvekompani

Pin It on Pinterest