Bilde av Vill Energi sitt prosjekt Returtre Ragn-Sells

Forprosjekt returtre til KL-treelementer Ragn-Sells

Prosjektbeskrivelse

Forprosjekt for å undersøke mulighetene for å bruke avfallstrevirke eller returtre til industriell  massivtreproduksjon, KL-treelementer.

For Ragns-Sells AS har vi bistått med prosjektdefinisjon, Innovasjon Norge søknad, bistand til gjennomføring av prosjektet, herunder plukkanalyser, kontakt med masterstudenter NMBU, massivtreleverandør, Treteknisk Institutt med prosjektet «Built in Wood» og etter hvert klimagassanalyser.

 

Prosjektnavn                     Returtre til KL-tre-elementer

Plassering                           Østlandet

Tidsrom                              2018-2020

Omfang                               Forprosjekt innovasjonsprosjekt – sirkulært

Rolle                                    Spesialrådgiver energi og miljø, prosjekt-støtte

Kunde                                  Ragn-Sells AS

Arbeidsmann og treavfall prosjekt Returtre Ragn-Sells av Vill Energi
Gravemaskin og treavfall prosjekt Returtre Ragn-Sells av Vill Energi

Til tross for at utgangspunktet virker krevende, er testene lovende.

Trevirke på paller prosjekt Returtre Ragn-Sells av Vill Energi

Plukkanalyser – noen resultater. Utført desember 2019