Bilde av Vill Energi sitt prosjekt Returtre Ragn-Sells

Forprosjekt returtre til KL-treelementer Ragn-Sells

|

Prosjektbeskrivelse

Forprosjekt for å undersøke mulighetene for å bruke avfallstrevirke eller returtre til industriell  massivtreproduksjon, KL-treelementer.

For Ragns-Sells AS har vi bistått med prosjektdefinisjon, Innovasjon Norge søknad, bistand til gjennomføring av prosjektet, herunder plukkanalyser, kontakt med masterstudenter NMBU, massivtreleverandør, Treteknisk Institutt med prosjektet «Built in Wood» og etter hvert klimagassanalyser.

Prosjektnavn  Returtre til KL-tre-elementer
Plassering  Østlandet
Tidsrom  2018-2020
Omfang Forprosjekt innovasjonsprosjekt – sirkulært
Rolle Spesialrådgiver energi og miljø, prosjekt-støtte
Kunde Ragn-Sells AS

 

Arbeidsmann og treavfall prosjekt Returtre Ragn-Sells av Vill Energi
Gravemaskin og treavfall prosjekt Returtre Ragn-Sells av Vill Energi

Til tross for at utgangspunktet virker krevende, er testene lovende.

Trevirke på paller prosjekt Returtre Ragn-Sells av Vill Energi

Plukkanalyser – noen resultater. Utført desember 2019

Pin It on Pinterest