Vill energi prosjekt Mortensrud

Mortensrud

Prosjektbeskrivelse

Miljø i planfase og utredning av felles energisystem

Undervisningsbygg engasjerte i 2018 et reguleringsteam bestående av alt.arkitektur, NUNO-arkitekter, Futhark arkitekter, Grindaker, Efla og Vill Energi for å utarbeide en felles reguleringsplan for felt 10, 11 og 12 på Mortensrud i Oslo. Disse feltene bestod av: 

  • Felt 10 skal inneholde sykehjem, bibliotek og omsorgs + boliger med Omsorgsbygg som byggherre.
  • Felt 11 skal inneholde skole med flerbrukshall.
  • Felt 12 skal inneholde idrettsparken med cricketanlegg, landhockeybaner, fotballbaner og en friidrettshall der Bymiljøetaten og Kultur og Idrettsbygg er byggherrer.

Vill Energi har bistått de tre utbyggerne med felles miljømål, utarbeidet miljø- og kvalitetsprogram, utredet energibehov og bistått i et innledende arbeid med Klimaetaten, EBY og de tre utbyggere om et felles energisystem for området. Dette arbeidet har pågått 2018-2020. I 2020 var Vill Energi underrådgiver til Norconsult ved utredning av et felles energisystem for de tre feltene på Mortensrud. Ulike alternativer for et lavtemperatur varmenett er utredet inkludert sesonglager for varme.  Flere av byggene vil få solceller. Et felles mikronett mellom feltene er også utredet. Videre utredet Vill Energi konsekvenser av et krav om utslippsfri byggeplass i 2021.

 

 

Prosjektnavn Mortensrud reguleringsplan / Felles energisystem
Plassering Mortensrud, Oslo
Omfang Ca. 50.000 m2 bygg og flere idrettsbaner
Rolle Energi- og miljørådgivning i planfase
Kunde Undervisningsbygg Oslo

 

Pin It on Pinterest