Prosjektbeskrivelse

Sammen med MAD Léva urban design deltok Vill Energi i 2018-2019 i et parallelloppdrag om utvikling av Galleri Oslo.

Vill Energi bistod med konsept for energibehov og -produksjon, materialbruk inkl ombruksmaterialer, lokalklimavurderinger, BREEAM Communities, mobilitet og avfall

Illustrasjon: MAD

Prosjektnavn Galleri Oslo
Plassering Grønland / Oslo
Omfang Ca 186.000 m2 bygg
Rolle Spesialrådgiver energi og miljø
Kunde Sameiet Galleriet
Samarbeidspartnere   Mad arkitekter, Léva urban design

 

Pin It on Pinterest