Prosjektbeskrivelse

Ny turistdestinasjon vest for Svolvær og Kabelvåg på tuftene av et gammelt fiskevær utviklet vi i 2018-2019 miljøstrategi og premisser for videre planlegging og prosjektering. Prognoser for havnivåstigning, kartlegging av kulturminner og rødlistede arter i området, vindressurser, lokalklimaanalyser, dialog med nettselskap osv, la grunnlaget for en mulighetsstudie som omfattet materialbruk, klimatilpasning, energisystem for mobilt og stasjonær bruk, tekniske systemer inkludert VVS og vannforsyning.

På stedet skal det bygges et sjøhotell med restaurant/kro, samt servicefasiliteter for aktiviteter som kajakk, dykking, sykling, båt, randonne, mm.

Utbygger satser på såkalt «Low Impact Development», ett sted med høy miljøprofil med så skånsomme inngrep som mulig i terrenget. Dette skjer ved at bebyggelse står på søyler eller påler, boltet eller gyset til fjell. Prosjektet får bærekraftige materialvalg som massivtre og det legges opp til lokal, fornybar energiproduksjon.

Illustrasjon: Lund Hagem arkitekter

 

Prosjektnavn Go to Lofoten 
Plassering Ørsnesvika / Lofoten
Rolle Energi
Kunde Ørsnesvika AS

 

Pin It on Pinterest