Galleri Oslo

Galleri Oslo

Galleri Oslo Prosjektbeskrivelse Sammen med MAD Léva urban design deltok Vill Energi i 2018-2019 i et parallelloppdrag om utvikling av Galleri Oslo. Vill Energi bistod med konsept for energibehov og -produksjon, materialbruk inkl ombruksmaterialer,...
Drammen sykehus

Drammen sykehus

Drammen sykehus Prosjektbeskrivelse Parallelloppdrag med 5 lag for å belyse ulike muligheter for eksisterende Drammen sykehus når nytt sykehus bygges. Vårt team utredet hvordan hele/deler av sykehusblokka kunne ombrukes, dvs. hvordan materialer kunne benyttes i nye...
World Ocean Headquarter/Store Blå

World Ocean Headquarter/Store Blå

World Ocean Headquarter/Store Blå Prosjektbeskrivelse Per ledet i 2018-2019 miljøgruppa for Store Blå. Arbeidet inkluderte utarbeidelse av miljøstrategi for bygget som omfattet ressursbruk inkl. materialer, sirkulære prosesser i bygget, energiproduksjon,...