Fornebu brygge

Fornebu brygge

Fornebu brygge Prosjektbeskrivelse Fornebu brygge skal utvikles til et kraftsenter hvor området skal bli innovasjonshub, kunnskapssenter og utstillingsvindu for ny bærekraftig bruk av havet som både næringsvei og rekreasjon. Utviklingen har måltall på 50 000 m2 BTA...
Flytårnet

Flytårnet

Flytårnet Prosjektbeskrivelse Vill Energi har, på oppdrag fra Bærum kommune, utredet klima- og miljøkonsekvensene innenfor de definerte ZEN-kategoriene. Arbeidet bestod i å utfordre byplangrepet i tett samarbeid med oppdragsgiver og resten av teamet samt å gjøre...
sirkTRE

sirkTRE

sirkTRE Prosjektbeskrivelse Gjennom sirkTRE skal vi løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri. Målet til sirkTRE er å utnytte 250.000...
FutureBuilt kriteriesett for sirkulære nabolag

FutureBuilt kriteriesett for sirkulære nabolag

FutureBuilt kriteriesett for sirkulære nabolag FutureBuilt utvikler kriterier for en serie temaer som er sentrale for utvikling av den bærekraftige byen. Kriteriene retter seg mot de mest ambisiøse utbyggerne og angir et ambisjonsnivå som ligger godt i forkant av...
Dokken i Bergen

Dokken i Bergen

Dokken i Bergen Prosjektbeskrivelse   Sammen med Advansia, Fragment, Willder Strateg AS, NORCE, Demos Norge, VILL og Bouvet har Vill Energi vært med på parallelloppdrag for Dokken i Bergen. Dette har vært et meget spennende byutviklingsprosjekt, der helhetlig...

Pin It on Pinterest