Skrei

Skrei

Skrei SKREI – Lofotfiskets kulturarvsenter skal på et område på 250.000 m2 utvikle Stor Vågan og dets eksisterende attraksjoner til én helhetlig opplevelse, sammen med et nytt unikt sentralbygg, og universell tilrettelegging av et av Nord -Norges mest historiske...
Dronningens gate 13

Dronningens gate 13

Dronningens gate 13 Dronningensgate 13 skal utvikles til et attraktivt, åpent og inkluderende kvartal i Kvadraturen i Oslo. Visjonen til prosjektet er å åpne opp, aktivisere og tilgjengeliggjøre kvartalet for en bærekraftig urban utvikling som grenser mot Kirkegata,...
Fornebu brygge

Fornebu brygge

Fornebu brygge Fornebu Brygge skal være et foregangsprosjekt innen klima- og miljøeffektiv byutvikling, og skape et formidlings,- forsknings-, og kunnskapssenter om havet. Ambisjonene er å bli en verdensattraksjon gjennom en unik lærings-, nærings- og...
Flytårnområdet Fornebu

Flytårnområdet Fornebu

Flytårnet Vill Energi har, på oppdrag fra Bærum kommune, utredet klima- og miljøkonsekvensene innenfor de definerte ZEN-kategoriene. Arbeidet bestod i å utfordre byplangrepet i tett samarbeid med oppdragsgiver og resten av teamet samt å gjøre klimagassberegninger. Det...
sirkTRE

sirkTRE

sirkTRE Gjennom sirkTRE skal vi løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri. Målet til sirkTRE er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges...

Pin It on Pinterest