FutureBuilt kriteriesett for sirkulære nabolag

FutureBuilt kriteriesett for sirkulære nabolag

FutureBuilt kriteriesett for sirkulære nabolag FutureBuilt utvikler kriterier for en serie temaer som er sentrale for utvikling av den bærekraftige byen. Kriteriene retter seg mot de mest ambisiøse utbyggerne og angir et ambisjonsnivå som ligger godt i forkant av...
Dokken i Bergen

Dokken i Bergen

Dokken i Bergen Prosjektbeskrivelse   Sammen med Advansia, Fragment, Willder Strateg AS, NORCE, Demos Norge, VILL og Bouvet har Vill Energi vært med på parallelloppdrag for Dokken i Bergen. Dette har vært et meget spennende byutviklingsprosjekt, der helhetlig...
Mortensrud

Mortensrud

Mortensrud Prosjektbeskrivelse Miljø i planfase og utredning av felles energisystem   Reguleringsarbeid Undervisningsbygg engasjerte i 2018 et reguleringsteam bestående av alt.arkitektur, NUNO-arkitekter, Futhark arkitekter, Grindaker, Efla og Vill Energi for å...
Forprosjekt returtre til KL-treelementer Ragn-Sells

Forprosjekt returtre til KL-treelementer Ragn-Sells

Forprosjekt returtre til KL-treelementer Ragn-Sells Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for å undersøke mulighetene for å bruke avfallstrevirke eller returtre til industriell  massivtreproduksjon, KL-treelementer. For Ragns-Sells AS har vi bistått med prosjektdefinisjon,...
Hopsfossen

Hopsfossen

Hopsfossen | Energi Miljø Plan Prosjektbeskrivelse Prosjektet går ut på å utarbeide reguleringsplan for et område på ca. 35 daa på Hop i Bergen kommune. Målet er å transformere et tradisjonsrikt nærings- og industriområde (tidligere «Pedek») til et moderne bo-,...