Drammen kvartal B62

Drammen kvartal B62

Drammen kvartal B62 Birk & Co arbeider med utvikling av et FutureBuilt-prosjekt i Drammen sentrum; Kvartal B62. Prosjektet har et mål om å bli et FutureBuilt-prosjekt. Området består i dag hovedsakelig av næring og skal transformeres til boliger med innslag av...
ReShare – Delt mobilitet og delte arealer i Hovinbyen

ReShare – Delt mobilitet og delte arealer i Hovinbyen

ReShare – Delt mobilitet og delte arealer i Hovinbyen For å nå ambisiøse klimamål er reduksjon av forbruk helt avgjørende. Deling er blitt et hett begrep, men hvordan lykkes vi med deling av ressurser blant innbyggere? ReShare-prosjektet er et 4-årig...
Plastreduksjon i bygg – Handelens Miljøfond

Plastreduksjon i bygg – Handelens Miljøfond

Plastreduksjon i bygg – Handelens Miljøfond Vill Energi skal sammen med Ferd Eiendom, Birk & Co, FutureBuilt, Oslo Works og Siv. Ing. F.M. Haaland finne klima- og kostnadseffektive løsninger for reduksjon av plast i bygg- og anleggsnæringen. Prosjektet har...
Narvik Havn – Sirkulær havnesatsning

Narvik Havn – Sirkulær havnesatsning

Narvik Havn – Sirkulær havnesatsning Vill Energi har i samarbeid med Circular Norway vunnet tilbudskonkurransen for Narvik Havn. Narvik Havn KF har en ambisjon om å utnytte sin posisjon som Norges største havn (i shippet tonnasje) til å bli den første sirkulære...
Sirkulære Ellingsrudgrenda

Sirkulære Ellingsrudgrenda

Illustrasjon av Ramka/Höeg Eiendom Sirkulære Ellingsrudgrenda Litt utenfor Ski sentrum, ønsker Höegh Eiendom å utvikle en ny bærekraftig bydel; Ellingsrudgrenda. Dagens industriområde skal transformeres til boliger og sosial infrastruktur. Ambisjoner i prosjektet er å...

Pin It on Pinterest