Nattlandsfjellet

Nattlandsfjellet

Nattlandsfjellet Vill Energi har, på oppdrag fra Nattlandskammen AS ved Dalseide & Fløysand, bistått med klimagassberegninger i planforslag for Nattlandsfjellet til Bergen kommune. Dette er gjennomført i henhold til Bergen kommunes veileder for...
Grieghallen

Grieghallen

Grieghallen Vill Energi har, på oppdrag fra Grieghallen Utbygging AS, utført klimagassberegninger til planinitiativ for Griegkvartalet til Bergen kommune. Dette er gjennomført i henhold til Bergen kommunes veileder for klimagassberegninger. Det har blitt beregnet...
Inndalsveien

Inndalsveien

Inndalsveien Vill Energi har, på oppdrag av Vill Plan, har utført klimagassberegninger for Inndalsveien 43 og 45. Det skal utbygges et nybygg større enn 100 m2 BRA. Det har blitt gjort en analyse basert på klimagassberegninger i et byggeprosjekt. Klimagassberegningene...
Flytårnet

Flytårnet

Flytårnet Vill Energi har, på oppdrag fra Bærum kommune, utredet klima- og miljøkonsekvensene innenfor de definerte ZEN-kategoriene. Arbeidet bestod i å utfordre byplangrepet i tett samarbeid med oppdragsgiver og resten av teamet samt å gjøre klimagassberegninger. Det...
Longyearbyen testarena for sirkulær økonomi

Longyearbyen testarena for sirkulær økonomi

Longyearbyen testarena for sirkulær økonomi Vill Energi har bistått både LPO Svalbard og Store Norske Spitsbergen Gruvekompani (SNSK) med flere oppgaver. Det startet i 2019 med LPO sin utstilling «Rett plass- rett form» der ideen om å flytte bygg istedenfor å «rive...

Pin It on Pinterest