Ombruksverdi i Longyearbyen

Ombruksverdi i Longyearbyen

Ombruksverdi i Longyearbyen Vill Energi og LPO Arkitekter har på oppdrag fra Statsbygg vurdert og kategorisert Statsbyggs bygningsmasse i Longyearbyen med tanke på “ombruksverdi”. Basert på ulike vurderingskriterier; kulturminner/identitet, naturfare, fundamentering,...
Voss Brannstasjon

Voss Brannstasjon

Voss Brannstasjon Voss Herad kommune skal utvikle ny hovedbrannstasjon på Tvildemoen i Voss. I områdeplanen for Tvildemoen er det regulert tjenesteyting, bolig og kontor som skal detaljreguleres sammen med boligene og parkområdene som uteoppholdsareal. Tvildemoen skal...
Drammen kvartal B62

Drammen kvartal B62

Drammen kvartal B62 Birk & Co arbeider med utvikling av et FutureBuilt-prosjekt i Drammen sentrum; Kvartal B62. Prosjektet har et mål om å bli et FutureBuilt-prosjekt. Området består i dag hovedsakelig av næring og skal transformeres til boliger med innslag av...
Plastreduksjon i bygg – Handelens Miljøfond

Plastreduksjon i bygg – Handelens Miljøfond

Plastreduksjon i bygg – Handelens Miljøfond Vill Energi skal sammen med Ferd Eiendom, Birk & Co, FutureBuilt, Oslo Works og Siv. Ing. F.M. Haaland finne klima- og kostnadseffektive løsninger for reduksjon av plast i bygg- og anleggsnæringen. Prosjektet har...
Plastreduksjon i Vitaminveien 1B

Plastreduksjon i Vitaminveien 1B

Plastreduksjon i Vitaminveien 1B Ferd Eiendom skal utvikle Vitaminveien 1B med nytt kontorbygg på ca. 20 000 m2 BTA med variert program og høye bærekraftsambisjoner. Prosjektet har inngått intensjonsavtale med FutureBuilt med ambisjon om å bli et forbildeprosjekt for...

Pin It on Pinterest