Ombruksverdi i Longyearbyen

Ombruksverdi i Longyearbyen

Ombruksverdi i Longyearbyen Vill Energi og LPO Arkitekter har på oppdrag fra Statsbygg vurdert og kategorisert Statsbyggs bygningsmasse i Longyearbyen med tanke på “ombruksverdi”. Basert på ulike vurderingskriterier; kulturminner/identitet, naturfare, fundamentering,...
Voss Brannstasjon

Voss Brannstasjon

Voss Brannstasjon Voss Herad kommune skal utvikle ny hovedbrannstasjon på Tvildemoen i Voss. I områdeplanen for Tvildemoen er det regulert tjenesteyting, bolig og kontor som skal detaljreguleres sammen med boligene og parkområdene som uteoppholdsareal. Tvildemoen skal...
Drammen kvartal B62

Drammen kvartal B62

Drammen kvartal B62 Birk & Co arbeider med utvikling av et FutureBuilt-prosjekt i Drammen sentrum; Kvartal B62. Prosjektet har et mål om å bli et FutureBuilt-prosjekt. Området består i dag hovedsakelig av næring og skal transformeres til boliger med innslag av...
ReShare – Delt mobilitet og delte arealer i Hovinbyen

ReShare – Delt mobilitet og delte arealer i Hovinbyen

ReShare – Delt mobilitet og delte arealer i Hovinbyen For å nå ambisiøse klimamål er reduksjon av forbruk helt avgjørende. Deling er blitt et hett begrep, men hvordan lykkes vi med deling av ressurser blant innbyggere? ReShare-prosjektet er et 4-årig...
VPOR for flytårnområdet på Fornebu

VPOR for flytårnområdet på Fornebu

VPOR for flytårnområdet på Fornebu Vill Energi, sammen med Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter, JAJA Architects, VA Visjon, Dr.techn. Olav Olsen, Structor og Ecofact, er tildelt oppdraget om å lage VPOR (veiledende plan for offentlige rom) for flytårnområdet...

Pin It on Pinterest