Voss Brannstasjon

Voss Brannstasjon

Voss Brannstasjon Voss Herad kommune skal utvikle ny hovedbrannstasjon på Tvildemoen i Voss. I områdeplanen for Tvildemoen er det regulert tjenesteyting, bolig og kontor som skal detaljreguleres sammen med boligene og parkområdene som uteoppholdsareal. Tvildemoen skal...
Drammen kvartal B62

Drammen kvartal B62

Drammen kvartal B62 Birk & Co arbeider med utvikling av et FutureBuilt-prosjekt i Drammen sentrum; Kvartal B62. Prosjektet har et mål om å bli et FutureBuilt-prosjekt. Området består i dag hovedsakelig av næring og skal transformeres til boliger med innslag av...
ReShare – Delt mobilitet og delte arealer i Hovinbyen

ReShare – Delt mobilitet og delte arealer i Hovinbyen

ReShare – Delt mobilitet og delte arealer i Hovinbyen For å nå ambisiøse klimamål er reduksjon av forbruk helt avgjørende. Deling er blitt et hett begrep, men hvordan lykkes vi med deling av ressurser blant innbyggere? ReShare-prosjektet er et 4-årig...
Plastreduksjon i bygg – Handelens Miljøfond

Plastreduksjon i bygg – Handelens Miljøfond

Plastreduksjon i bygg – Handelens Miljøfond Vill Energi skal sammen med Ferd Eiendom, Birk & Co, FutureBuilt, Oslo Works og Siv. Ing. F.M. Haaland finne klima- og kostnadseffektive løsninger for reduksjon av plast i bygg- og anleggsnæringen. Prosjektet har...
Plastreduksjon i Vitaminveien 1B

Plastreduksjon i Vitaminveien 1B

Plastreduksjon i Vitaminveien 1B Ferd Eiendom skal utvikle Vitaminveien 1B med nytt kontorbygg på ca. 20 000 m2 BTA med variert program og høye bærekraftsambisjoner. Prosjektet har inngått intensjonsavtale med FutureBuilt med ambisjon om å bli et forbildeprosjekt for...

Pin It on Pinterest