Fornebu brygge

Fornebu brygge

Fornebu brygge Fornebu brygge skal utvikles til et kraftsenter hvor området skal bli innovasjonshub, kunnskapssenter og utstillingsvindu for ny bærekraftig bruk av havet som både næringsvei og rekreasjon. Utviklingen har måltall på 50 000 m2 BTA næringsareal, fordelt...
Hopsfossen

Hopsfossen

Hopsfossen | Energi Miljø Plan Prosjektbeskrivelse Det utarbeides en reguleringsplan for et område på ca. 35 daa på Hop i Bergen kommune. Målet er å transformere et tradisjonsrikt nærings- og industriområde (tidligere «Pedek») til et moderne bo-, arbeids- og...

Pin It on Pinterest