Drammen kvartal B62

Drammen kvartal B62

Drammen kvartal B62 Birk & Co arbeider med utvikling av et FutureBuilt-prosjekt i Drammen sentrum; Kvartal B62. Prosjektet har et mål om å bli et FutureBuilt-prosjekt. Området består i dag hovedsakelig av næring og skal transformeres til boliger med innslag av...
Fornebu brygge

Fornebu brygge

Fornebu brygge Fornebu Brygge skal være et foregangsprosjekt innen klima- og miljøeffektiv byutvikling, og skape et formidlings,- forsknings-, og kunnskapssenter om havet. Ambisjonene er å bli en verdensattraksjon gjennom en unik lærings-, nærings- og...
Hopsfossen

Hopsfossen

Hopsfossen | Energi Miljø Plan Prosjektbeskrivelse Det utarbeides en reguleringsplan for et område på ca. 35 daa på Hop i Bergen kommune. Målet er å transformere et tradisjonsrikt nærings- og industriområde (tidligere «Pedek») til et moderne bo-, arbeids- og...

Pin It on Pinterest