Flytårnet på Fornebu

Flytårnet på Fornebu

Sammen med LPO Arkitekter, Rambøll, Grindaker, NIKU og Byantropologene skal Vill Energi være med på å utvikle et klimanøytralt prosjekt rundt Flytårnet på Fornebu. Bærum kommunes klimastrategi har mål om at Fornebu skal være etablert som nullutslippsområde innen 2027,...
Besøk Vega Scene

Besøk Vega Scene

På fredag var vi så heldige at vi fikk besøke Vega scene sammen med Andreas i Landskap+, og se det fantastiske blågrønne taket! Her var det helt spesielle planter som egentlig tilhører Oslo-området, men ikke kan fås på lokale butikker. Frøene ble derfor samlet inn...
Vill Energi vokser

Vill Energi vokser

Denne uken har Malene og Annagha kommet på plass i Vill Energi. Da øker vi kapasiteten og blir mer slagkraftige! Begge to er nylig ferdig med å studere Energi og miljø på NTNU i Trondheim. Malene har gått retningen industriell økologi og LCA, mens Annagha har hatt VVS...
Vill Energi med på ombruksopprop

Vill Energi med på ombruksopprop

Sammen med bransjekolleger har Per nylig signert opprop om grønne jobber og sirkulær byggenæring. Deres krav er politisk vedtatt instruks for tolkning av regelverket rundt ombruk, etablering av felles kunnskapsbank samt trygghet og støtte for både byggeiere,...
Hopsfossen Bergen

Hopsfossen Bergen

Hopsfossen i Bergen er et gammelt industriområde på Hop i Bergen. De nærmeste årene skal det utvikles til et attraktivt sted med bolig og næring. Vill Plan og Vill Energi har akkurat ferdigstilt en konseptutredning som viser hvordan Hopsfossen kan bli ett av de mest...