Vill Energi ønsker Martin velkommen!

Vi har gleden av å presentere vår nye kollega: Martin Skjøstad Andersen (26 år). Med Martin på laget har vi mer kapasitet til å være med i flere prosjekter innenfor bærekraft, energi og miljø.

Martin har en bachelor i fornybar energi fra Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet (NTNU), og en 2-årig master i fornybar energi fra Norge miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har skrevet en masteroppgave om utfordringene tilknyttet utvikling av biogass i Norge. Både produsenter og forbrukere ble intervjuet for å avdekke barrierer både på produksjon- og forbrukersiden. Etter masterstudiet valgte han å gå ett årstudium innenfor miljøanalyser og databehandling ved NMBU. Det har gitt han en bred kompetanse i kraftproduksjon og energibruk for bærekraftige løsninger. Motivasjonen hans har vært å arbeide for det grønne skiftet og styrke utviklingen mot et bærekraftig samfunn.

Martin har alltid vært veldig interessert i miljøet og fornybar energi, og var derfor aldri i tvil om hans karrierevalg. Ellers har han tidligere konkurrert på langrenn og er derfor glad i trening. Videre er planter en hobby hvor leiligheten hans fort kan forveksles med en jungel.

Vi gleder oss over å ha han med på laget!

Pin It on Pinterest