Vill Energi og Per har holdt to fagdager om bærekraft for Prosjektil.

Det Stavangerbaserte Prosjektil er, som de selv sier, «over gjennomsnittet engasjerte i planlegging, prosjektadministrasjon, prosjektering og prosess.»

På samlingene ble det jobbet med utfordringer og muligheter innenfor bærekraft, med fokus på å øke innsikt og skape inspirasjon hos de ansatte.

Per gjennomførte samlingene sammen med Elin Schanche – Prosjektils avdelingsleder for miljø og bærekraft.

Den første samlingen omhandlet bl.a. utfordringer knyttet til klima, ressurser og natur – og hvordan endrede forutsetninger påvirker plan og prosjektering.  På den andre samlingen diskuterte vi hvordan vi i byggenæringen må jobbe gitt nye rammer og forutsetninger. Viktige temaer var prosjektledelse, ressurser, sirkulærøkonomi, energi, tekniske systemer, bynatur, m.m.

Takk til Prosjektil for et hyggelig og inspirerende oppdrag!

Pin It on Pinterest