Vill Plan og Vill Energi befarte vannkraftverket på Hopsfossen, Bergen

Vill Plan og Vill Energi befarte vannkraftverket på Hopsfossen, Bergen

Hopsfossen skal de nærmeste årene utvikles til en ny liten bydel i Bergen med bolig, næring, kultur og handel. Ambisjonen er at Hopsfossen skal bli klimanøytral basert på sirkulære prinsipper. Stedet har mer enn 100 års industrihistorie som vil være viktig å ivareta....

Pin It on Pinterest