Hopsfossen skal de nærmeste årene utvikles til en ny liten bydel i Bergen med bolig, næring, kultur og handel. Ambisjonen er at Hopsfossen skal bli klimanøytral basert på sirkulære prinsipper.

Stedet har mer enn 100 års industrihistorie som vil være viktig å ivareta.

I går befarte vi sammen vannkraftanlegget!

Pin It on Pinterest