Sammen med bransjekolleger har Per nylig signert opprop om grønne jobber og sirkulær byggenæring. Deres krav er politisk vedtatt instruks for tolkning av regelverket rundt ombruk, etablering av felles kunnskapsbank samt trygghet og støtte for både byggeiere, prosjekterende og utførende.

Artikkelen er publisert på bygg.no. https://www.bygg.no/article/1439972

Pin It on Pinterest