Museum Nord og Skrei Eiendom AS planlegger et nasjonalt senter for å fortelle om Skreiens og Lofotfiskets betydning for Norge på stedet der historien startet. Eksisterende attraksjoner – Lofotmuseet/Væreiergården, Lofotakvariet, og Galleri Espolin, skal oppgraderes og utvikles til én helhetlig opplevelse.

Prosjektet er bevilget konseptutredningsmidler fra Enova for å legge et godt beslutningsgrunnlag for det kommende prosjekteringsarbeidet. Målet er å redusere ressursbruk, klimagassutslipp og energibehov. Vi utreder blant annet felles energiløsning, mobilitet og energiproduksjon.  

Vill Energi har utformet Enova-søknaden, og leder prosessen med utredningen, i samarbeid med LPO arkitekter.

Det ble en veldig nyttig befaring i vakre omgivelser.

Pin It on Pinterest