Regjeringen lytter til opprop for økt ombruk av byggevarer
«Opp ned» fra venstre: Nicolai Riise (Mad Arkitekter), Anne Sigrid Nordby (Asplan Viak), Julie Lyslo Skullestad (Aase Teknikk), Lasse Kilvær (Resirqel) og Håvard Haugen Espelid (Entra). Nede fra venstre: Per F. Jørgensen (Vill Energi), Jorunn Tyssø (Høine), Tine Hegli (AHO), Sunniva Baarnes, (Rehub/Rambøll) og Michael Anthony Curtis (Loopfront).
Foto: Ole Grødem/Mad AS

  Ombruk av materialer er avgjørende for å kutte i klimagassutslippene i byggesektoren, og torsdag kom meldingen om at regjeringen vil gjøre det enklere å bruke brukte byggevarer om igjen. – Vi står på terskelen til en sirkulær revolusjon i byggenæringen, sier ombruksrådgiver og daglig leder for Resirqel, Lasse Kilvær.

  – Dette er et viktig gjennomslag for miljøet og for oss som jobber for en mer sirkulær byggeindustri, sier fagansvarlig for sirkulære bygg i Asplan Viak, arkitekt PhD Anne Sigrid Nordby. Nordby er en av flere initiativtakere bak oppropet som nå har ført frem til vedtaket.

  Takket være påtrykket fra denne gruppen, som har hatt flere møter med en lyttende kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup (H), kom meldingen om at kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nå utarbeider ny veileder som skal gjøre det enklere å velge ombrukte byggevarer.

  Regelverket skal ikke stå i veien
  Ministeren erkjenner at EU-regelverket har vært tolket strengere enn nødvendig i Norge, og strengere enn i våre naboland. Regjeringen vil nå gjøre det enklere å ta grønne valg.
  – Mer ombruk av byggematerialer vil gi mindre avfall, men det vil også gi lavere utslipp, ettersom byggematerialene gir store utslipp når de blir produsert, sier Nikolai Astrup i meldingen som kom fra departementet på torsdag. Regelverket skal ikke stå i veien for dette, sier han, og Direktoratet for Byggkvalitet skal støtte opp under ombruksbransjen.

  En sirkulær revolusjon i byggebransjen
  Dagens regelverk har gjort det vanskelig å etablere et marked for brukte byggevarer og har hindret omstillingen til sirkulærøkonomi, skriver KMD i sin pressemelding, som kom i går.

  – Nå kan markedet for brukte byggevarer ta av, sier Lasse Kilvær som har stått i bresjen for initiativet og oppropet. Vi opplever at byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører ønsker ombruk, men en umulig tolkning av regelverket har ført til at verdifulle byggevarer likevel har blitt avfall. Nå kan vi ta vare på mer, og levere flere og mer ambisiøse ombruksprosjekter, sier Kilvær, som mener byggebransjen står på trappene til en sirkulær revolusjon. Den nye veilederen vil forenkle krav til dokumentasjon når man skal omsette brukte byggevarer, i tråd med tolkningen i naboland som Danmark.

  – Ved å forlenge livsløpet til byggevarene, som både er utslippstunge å produsere og som står for mye av råvareuttaket, vil vi få en grønnere byggenæring. Å få ned utslippene i denne sektoren, vil gi merkbar effekt på de totale klimagassutslippene, fastslår Anne Sigrid Nordby.

  Modige byggherrer viser at det er mulig
  Norge er allerede langt fremme i etableringen av et marked for brukte byggevarer. Modige og nytenkende byggherrer som Entra, har gått foran og trosset et tungt regelverk og demonstrert at det er mulig å bygge med ombrukte byggevarer. Entras forretningsbygg i Kristian Augusts gate 13 er et skinnende eksempel på dette. Her er alt fra fasader til hulldekker brukt tidligere. Selv om dagens regelverk har gjort arbeidet unødvendig dyrt og tidkrevende, har resultatet blitt et flott og funksjonelt bygg, med store CO2 besparelser.

  Eikeli Videregående Skole i Bærum blir det første byggeprosjektet i Norge som skal bygges med ombrukstegl.
  Også Mustad Eiendom har stilt seg bak initiativet og har deltatt i møtene med KMD.

  Astrup takket initiativtakerne
  I møtet med aktørene på torsdag, takket Astrup initiativtakerne og de som har skrevet under oppropet.
  – Dette arbeidet har kommet som følge av deres engasjement, sa Astrup i møtet med gruppen på torsdag. Den nye veilederen kommer fra direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i mai, og innen juli skal omsetningsregelverket revideres. Dette er første steg i arbeidet med å utvikle og legge til rette for ombruksnæring i byggeindustrien sammen med bransjen, sa statsråden i møtet.

  Disse har stått bak oppropet og deltatt i møter med KMD:

  • Anne Sigrid Nordby, arkitekt PhD og fagansvarlig sirkulære bygg, Asplan Viak
  • Lasse Kilvær, daglig leder og fagansvarlig partner, arkitektur og design, Resirqel
  • Marie Indrelid Winsvold, styreleder i Høine
  • Tine Hegli, Professor, arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Michael Anthony Curtis, daglig leder, GreenStock
  • Sunniva Baarnes, miljørådgiver BREEAM og Bærekraftige Bygg, Rambøll
  • Nicolai Riise, partner & Group CEO, MAD Arkitekter
  • Per F. Jørgensen, daglig leder og partner, Vill Energi AS
  • Julie Lyslo Skullestad, spesialrådgiver klimapåvirkning og bærekraft, Aase Teknikk AS
  • Øyvind Arntsen, 3rd degree connection3r, direktør prosjektutvikling i Mustad Eiendom AS

  Entras forretningsbygg i Kristian Augusts gate 13, er et skinnende eksempel på at det er mulig å bygge med ombrukte byggematrialer. Her er alt fra fasader til hulldekker brukt tidligere.

  Arkitekt: Mad arkitekter Foto: Kyrre Sundal

  Entra har gått foran og trosset et tungt regelverk og demonstrert at det er mulig å bygge med ombrukte byggevarer. Selv om dagens regelverk har gjort arbeidet unødvendig dyrt og tidkrevende, har resultatet blitt et flott og funksjonelt bygg, med store CO2 besparelser.

  Arkitekt: Mad arkitekter Foto: Kyrre Sundal

  Pin It on Pinterest