Mortensrud

Mortensrud

Mortensrud Prosjektbeskrivelse Miljø i planfase og utredning av felles energisystem   Reguleringsarbeid Undervisningsbygg engasjerte i 2018 et reguleringsteam bestående av alt.arkitektur, NUNO-arkitekter, Futhark arkitekter, Grindaker, Efla og Vill Energi for å...