World Ocean Headquarter/Store Blå

World Ocean Headquarter/Store Blå

World Ocean Headquarter/Store Blå Prosjektbeskrivelse Per ledet i 2018-2019 miljøgruppa for Store Blå. Arbeidet inkluderte utarbeidelse av miljøstrategi for bygget som omfattet ressursbruk inkl. materialer, sirkulære prosesser i bygget, energiproduksjon,...